Wowpedia

Hydraguy fandompants.png
Gamepedia oraz Fandom połączyły swoje siły, a nasze zjednoczone zespoły pragną zaprosić wszystkich fanów World of Warcraft do koordynacji swoich wysiłków.
Prosimy udać się do portalu społeczności, aby przedyskutować kwestię konsolidacji ze społecznością World of Warcraft na Fandomie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wowpedia
Advertisement

Krainy są obszarami mapy z określonym tematem, mobami, i scenerią. Te obszary mają granice tak jak województwo lub kraj , i chociaż są niewidzialne, to one definiują dany obszar. Mogą one zawierać podstrefy, miasta, miasteczka, wioski, oraz instancje. Na przykład, strefa Dun Morogh zawiera podstrefę Coldridge Valley, miasto Ironforge, miasteczko Kharanos, i instancje Gnomeregan.

World of Warcraft aktualnie (lipiec 2011) składa się z czterech kontynentów - Eastern Kingdoms (Wschodnie Królestwa), Kalimdor, Northrend i Outland, które czasami dzielone są na inne sekcje, które są także nazywane kontynentami, i dalej dzielą się na mniejsze sekcje, w grze znane jako strefy.

W lore (dosłownie - wiedza) i stare Oficjalnej stronie internetowej (obecnie zlikwidowana), strefa jest zazwyczaj nazywana "regionem" (jednakże, społeczność w zasadzie zmusiła Blizzard'a, do używania określenia strefa). Co więcej, regiony w lore i strefy w grze nie zawsze odpowiadają sobie (to co może być regionem w lore, może być zredukowane w grze do podstrefy, lub niektóre podstrefy mogą zostać swoimi własnymi strefami).

Dla listy graficznej, zobacz Strefy według poziomu (lvl-u).

Strefy według kontynentów[]

Eastern Kingdoms (Wschodnie Królestwa)[]

Strefa Poziom Status PvP Kluczowe Miasta Uwagi Mapa
Gnomeregan 1-6 Przymierze Alliance 15.pngBrewnall Village, Alliance 15.pngNew Tinkertown, Alliance 15.png Old Dormitory Strefa startowa gnomów M
Coldridge Valley 1-6 Przymierze Alliance 15.pngAnvilmar, Alliance 15.pngWhitebeard's Encampment Strefa startowa krasnoludów M
Sunstrider Isle TBC 1-5 Horda Horde 15.pngThe Sunspire Strefa startowa krwawych elfów. M
Dun Morogh 6-10 Przymierze Alliance 15.pngGol'Bolar Quarry, Alliance 15.pngKharanos, (Alliance 15.pngIronforge) Ciąg dalszy strefy startowej krasnoludów i gnomów, instancja Gnomeregan M
Northshire 1-6 Przymierze Alliance 15.pngNorthshire Abbey Strefa startowa ludzi M
Elwynn Forest 6-10 Przymierze Alliance 15.png Eastvale Logging Camp, Alliance 15.pngGoldshire, (Alliance 15.pngStormwind) Strefa startowa Ludzi, instancja Stockade, lokalizacja Darkmoon Faire; łodzie do Rut'theran Village (Teldrassil) i Valiance Keep (Borean Tundra) M
Eversong Woods TBC 1-10 Horda Horde 15.pngFalconwing Square, Horde 15.pngFairbreeze Village, (Horde 15.pngSilvermoon City) Strefa startowa Krwawych elfów; Klejnot Translokacji pomiędzy Silvermoon a Ruins of Lordaeron (Undercity) M
Gilneas Cataclysm 1-12 Przymierze Alliance 15.pngDuskhaven, Alliance 15.pngStormglen, Alliance 15.pngKeel Harbor Strefa startowa worgenów M
Tirisfal Glades 1-10 Horda Horde 15.pngBrill, (Horde 15.pngUndercity) Strefa startowa nieumarłych, instancja Scarlet Monastery, Arena Ruins of Lordaeron, zeppeliny do Durotaru, Stranglethorn Vale, i Howling Fjord Wrath of the Lich King M
Westfall 10-15 Przymierze Alliance 15.pngFurlbrow's Pumpkin Farm, Alliance 15.pngMoonbrook, Alliance 15.pngSentinel Hill Druga kraina ludzi, instancja Deadmines M
Ghostlands TBC 10-20 Horda Horde 15.pngTranquillien, Neutral 15.gifHatchet Hills Druga kraina krwawych elfów; instancja Zul'Aman M
Loch Modan 10-20 Przymierze Alliance 15.pngThelsamar, Alliance 15.pngFarstrider Lodge Druga kraina krasnoludów i gnomów M
Silverpine Forest 10-20 Horda Horde 15.pngForsaken High Command, Horde 15.pngForsaken Rear Guard, Horde 15.pngThe Forsaken Front Horde 15.pngThe Sepulcher Druga kraina nieumarłych, instancja Shadowfang Keep M
Redridge Mountains 15-20 Przymierze Alliance 15.pngLakeshire, Alliance 15.pngCamp Everstill, Alliance 15.pngShalewind Canyon Preferowana przez Ludzi M
Duskwood 20-25 Sporne Alliance 15.pngDarkshire, Alliance 15.pngRaven Hill Preferowana przez ludzi, Twilight Grove - portal Emerald Dream M
Hillsbrad Foothills 20-25 Sporne Horde 15.pngRuins of Southshore, , Horde 15.pngSouthpoint Voalley Horde 15.pngTarren Mill Pole bitewne Alterac Valley M
Arathi Highlands 25-30 Sporne Horde 15.pngGalen's Fall, Horde 15.pngHammerfall Alliance 15.pngRefuge Pointe Pole bitewne Arathi Basin M
Wetlands 25-30 Sporne Alliance 15.pngMenethil Harbor, Alliance 15.pngGreenwarden's Grove, Alliance 15.pngSlabchisel's Survey, Alliance 15.pngWhelgar's Retreat, Alliance 15.pngDun Modr M
Northern Stranglethorn 25-30 Sporne Horde 15.pngGrom'gol Base Camp, Alliance 15.pngRebel Camp, Neutral 15.gif Nesingwary's Expedition, Alliance 15.pngFort Livingston, Horde 15.pngBambala Zeppelin do Durotaru i Tirisfal Glades; instancja Zul'Gurub M
Hinterlands 30-35 Sporne Alliance 15.pngAerie Peak, Horde 15.pngRevantusk Village, Horde 15.png Hiri'watha Research Station, Alliance 15.png Stormfeather Outpost Seradane - portal Emerald Dream M
Cape of Stranglethorn 30-35 Sporne Neutral 15.gifBooty Bay, Alliance 15.png Explorers' League Digsite, Horde 15.png Hardwrench Hidewaway łódź do Ratchet (Northern Barrens) M
Western Plaguelands 35-40 Sporne Alliance 15.pngChillwind Camp, Neutral 15.gif Andorhal, Neutral 15.gif Hearthglen, Horde 15.png The Bulwark Instancja Scholomance M
Eastern Plaguelands 40-45 Sporne
(Sanktuarium w obrębie Ebon Hold)
Neutral 15.gifLight's Hope Chapel, Neutral 15.gifAcherus: The Ebon HoldWrath of the Lich King Instancja Stratholme M
Badlands 45-48 Sporne Horde 15.pngNew Kargath, Horde 15.pngBloodwatcher Point, Alliance 15.pngDragon's Mouth, Alliance 15.pngDustwind Dig, Neutral 15.gifFuselight Preferowane przez Hordę, instancja Uldaman M
Searing Gorge 48-50 Sporne Neutral 15.gifThorium Point, Neutral 15.gifIron Summit Wiele instancji (w Blackrock Mountain) M
Burning Steppes 50-52 Sporne Alliance 15.pngMorgan's Vigil, Horde 15.pngFlame Crest, Neutral 15.gifFlamestar Post Wiele instancji (w Blackrock Mountain) M
Swamp of Sorrows 52-55 Sporne Horde 15.pngStonard, Alliance 15.png Marshtide Watch, Alliance 15.png The Harborage, Neutral 15.gif Bogpaddle Preferowane przez Hordę, instancja Temple of Atal'Hakkar M
The Blasted Lands 54-58 Sporne Alliance 15.pngNethergarde Keep, Alliance 15.pngSurwich, Horde 15.pngDreadmaul Hold, Horde 15.pngSunveil Excursion Lokalizacja Mrocznego Portalu - dostęp do Outland TBC M
The Scarlet Enclave Wrath of the Lich King 55-58 Sporne Neutral 15.gifAcherus: The Ebon HoldWrath of the Lich King Instancja startowa rycerzy śmierci. Staje się podstrefą Eastern Plaguelands po jej zniszczeniu podczas początkowych zadań (questów) Rycerzy Śmierci. M
Blackrock Mountain 49-85 Sporne BRD, LBRS, UBRS, MC, BWL, BWD, BRC -
Deadwind Pass 55-70 Sporne instancja Karazhan TBC M
Isle of Quel'Danas TBC 65-70+ * Sporne Neutral 15.gifSun's Reach Instancje Magisters' Terrace i Sunwell Plateau M
Twilight Highlands Cataclysm 84-85 Sporne Horde 15.pngBloodgulch, Horde 15.pngCrushblow, Horde 15.pngDragonmaw Port, Alliance 15.pngFirebeard's Patrol, Alliance 15.pngHighbank, Alliance 15.pngKirthaven, Horde 15.pngThe Krazzworks, Alliance 15.pngThundermar, Neutral 15.gifVermillion Redoubt, Alliance 15.pngVictory Point Instancje Grim Batol i Bastion of Twilight, światowy boss Julak-Doom. M
Tol Barad Cataclysm 85 Strefa walki Alliance 15.pngBaradin Base Camp, Neutral 15.gifBaradin Hold, Horde 15.pngHellscream's Grasp Południowa część dedykowana walce PvP, nawet na serwerach PvE; dostępna za pomocą latających wierzchowców lub portali. Północna część dedykowana codziennym zadaniom; instancja Baradin Hold. M
M
Kelp'thar Forest Cataclysm 80-82 Sporne Neutral 15.gifSmuggler's Scar Strefa podwodna. Możliwe chodzenie po dnie. M
Shimmering Expanse Cataclysm 80-82 Sporne Neutral 15.gifSandy Beach, Horde 15.pngLegion's Rest, Alliance 15.pngTranquil Wash Strefa podwodna. Możliwe chodzenie po dnie. M
Abyssal Depths Cataclysm 80-82 Sporne Alliance 15.pngDarkbreak Cove, Horde 15.png Tenebrous Cavern Strefa podwodna. Możliwe chodzenie po dnie; instancja Throne of the Tides, światowy boss Mobus. M

* Bazuje na flight path dla postaci Przymierza dostępnych na poziomie 65 w Ironforge i umiejętności dla postaci poziomu 65 użytych do podróży na wyspę. (testowane 6/25/2009) Jednakże, tylko postacie poziomu 70 mogą tu dostać zadania (questy).


Kalimdor[]

Strefa Poziom Status PvP Kluczowe Miasta Uwagi Mapa
Azuremyst Isle TBC 1-10 Przymierze Alliance 15.pngAzure Watch, (Alliance 15.pngThe Exodar) Strefa startowa draenei . Łódź do Rut'theran Village. M
Ammen Vale TBC 1-5 Przymierze Alliance 15.pngCrash Site Strefa startowa draenei M
Echo Isles 1-6 Horda Horde 15.png Darkspear Hold, Horde 15.png Darkspear Training Grounds Strefa startowa trolli. M
Valley of Trials 1-6 Horda Horde 15.png The Den Strefa startowa orków. M
Durotar 6-10 Horda Horde 15.pngRazor Hill, Horde 15.pngSen'jin Village, (Horde 15.pngOrgrimmar) Ciąg dalszy stref startowych orków i trolli; instancja Ragefire Chasm w Orgrimmarze, zeppelin do Tirisfal Glades, Stranglethorn Vale, Borean Tundra Wrath of the Lich King oraz do Mulgore. M
Camp Narache 1-6 Horda Horde 15.png Camp Narache Strefa startowa taurenów. M
Mulgore 6-10 Horda Horde 15.pngBloodhoof Village, (Horde 15.pngThunder Bluff) Ciąg dalszy strefy startowej taurenów, lokalizacja Darkmoon Faire; zeppelin z Thunder Bluff do Orgrimmaru. M
Shadowglen 1-6 Przymierze Alliance 15.png Shadowglen Strefa startowa nocnych elfów. M
Teldrassil 6-10 Przymierze Alliance 15.pngDolanaar, (Alliance 15.pngDarnassus) Ciąg dalszy strefy startowej nocnych elfów. Darmowe ścieżki lotów do Rut'theran Village i Lor'danel. M
Bloodmyst Isle TBC 10-20 Przymierze Alliance 15.pngBlood Watch Druga kraina draenei M
Darkshore 10-20 Przymierze Alliance 15.pngLor'danel, Alliance 15.pngGrove of the Ancients Preferowane przez nocne elfy i worgenów. Gracze mogą obrać ścieżkę lotów z Rut'theran Village do Lor'danelu bez odwiedzania wcześniej miasta. M
Azshara 10-20 Horda Horde 15.pngBilgewater Harbor, Horde 15.pngSouthern Rocketway Terminus, Horde 15.pngNorthern Rocketway Terminus, Horde 15.pngValormok Druga kraina Cataclysm goblinów; rakietostrada M
Northern Barrens 10-20 Horda Horde 15.pngCrossroads, Horde 15.png Mor'shan Rampart, Horde 15.png Nozzlepot's Outpost, Neutral 15.gif Ratchet Instancja Wailing Caverns M
Ashenvale 20-25 Sporne Alliance 15.pngAstranaar, Alliance 15.pngForest Song, Alliance 15.pngBlackfathom Camp, Alliance 15.pngStardust Spire, Horde 15.pngSplintertree Post, Horde 15.pngZoram'gar Outpost, Horde 15.pngHellscream's Watch, Horde 15.pngSilverwind Refuge, Horde 15.pngMor'shan Rampart Instancja Blackfathom Deeps,
Pole bitewne Warsong Gulch,
Bough Shadow - portal Emerald Dream
M
Stonetalon Mountains 25-30 Sporne Alliance 15.pngWindshear Hold, Alliance 15.pngNortwatch Expedition Base Camp, Alliance 15.pngMirkfallon Post, Alliance 15.pngThal'darah Overlook, Alliance 15.pngFarwatcher's Glen, Horde 15.pngKrom'gar Fortress, Horde 15.pngSun Rock Retreat, Horde 15.pngMalaka'jin, Horde 15.pngThe Sludgewerks, Horde 15.pngCliffwalker Post M
Desolace 30-35 Sporne Alliance 15.pngNijel's Point, Alliance 15.pngThargad's Camp, Horde 15.pngShadowprey Village, Horde 15.pngFurien's Post, Neutral 15.gifKarnum's Glade Preferowane przez Hordę, instancja Maraudon M
Southern Barrens 30-35 Sporne Alliance 15.png Fort Triumph, Alliance 15.png Nortwatch Hold, Horde 15.png Desolation Hold, Horde 15.png Hunter's Hill Instancje Razorfen Downs i Razorfen Kraul M
Dustwallow Marsh 35-40 Sporne Alliance 15.pngTheramore Isle, Horde 15.pngBrackenwall Village, Neutral 15.gifMudsprocket Instancja Onyxia's Lair. Łódź do Menethil Harbor z Theramore Isle. M
Feralas 35-40 Sporne Alliance 15.pngFeathermoon Stronghold, Alliance 15.pngDreamer's Post, Alliance 15.png Shadebough, Alliance 15.png Tower of Estulan, Horde 15.pngCamp Ataya, Horde 15.pngCamp Mojache, Horde 15.pngStonemaul Hold Instancja Dire Maul, Dream Bough - portal Emerald Dream M
Thousand Needles 40-45 Sporne Horde 15.pngWestreach Summit, Neutral 15.gif Fissle and Pozzik's Speedbarge Preferowane przez Hordę, zawiera największą bazę Ponurego Totemu]] w Kalimdorze. M
Tanaris 45-50 Sporne Neutral 15.gifGadgetzan, Neutral 15.gifBootlegger Outpost, Alliance 15.pngGunstan's Dig, Horde 15.pngDawnrise Expedition Instancje Zul'Farrak i Caverns of Time TBC, lokalizacja dawniej zapieczętowanego wejścia do Uldum M
Felwood 45-50 Sporne Alliance 15.pngTalonbranch Glade, Neutral 15.gifEmerald Sanctuary, Neutral 15.gifWildheart Point, Neutral 15.gifWhisperwind Grove Horde 15.pngIrontree Clearing M
Un'Goro Crater 50-55 Sporne Neutral 15.gifMarshal's Refuge, Neutral 15.gifMossy Pile M
Winterspring 50-55 Sporne Neutral 15.gifEverlook M
Silithus 55-60 Sporne Neutral 15.gifCenarion Hold Instancje Ruins of Ahn'Qiraj i Temple of Ahn'Qiraj M
Moonglade N/A Sporne Neutral 15.gifNighthaven Preferowane przez druidów; strefa prawie bez mobów,
oprócz Eranikus (przywołany, z mobami) i Omen (tylko Lunar Festival)
M
Mount Hyjal Cataclysm 80-82 Sporne Neutral 15.gifGrove of Aessina, Neutral 15.gifShrine of Aviana, Neutral 15.gifShrine of Goldrinn Wejście do Firelands, lokalizacja pierwszego World Tree, Nordrassil, światowy boss Garr. M
Uldum Cataclysm 83-84 Sporne Neutral 15.gifOasis of Vir'sar,Neutral 15.gifRamkahen, Neutral 15.gifSchnottz's Landing Instancje Halls of Origination i Lost City of Tol'vir, światowy boss Akma'hat. M
Ahn'Qiraj: The Fallen Kingdom Cataclysm N/A Sporne Strefa zewnętrzna Ahn'Qiraj. M

Outland[]

TBC Niniejsza sekcja dotyczy treści zawartych wyłącznie w dodatku The Burning Crusade.

Strefa Poziom Status PvP Kluczowe Miasta Uwagi Mapa
Hellfire Peninsula 58-63 Sporne
(Sanktuarium w Stair of Destiny
Alliance 15.png Honor Hold, Alliance 15.png Temple of Telhamat, Horde 15.png Thrallmar, Horde 15.png Falcon Watch Instancje Hellfire Citadel, światowy boss Doom Lord Kazzak. M
Zangarmarsh 60-64 Sporne Alliance 15.png Teldredor, Alliance 15.png Orebor Harborage, Horde 15.png Zabra'jin, Horde 15.png Swamprat Post, Neutral 15.gif Cenarion Refuge, Neutral 15.gif Sporeggar Instancje Coilfang Reservoir M
Terokkar Forest 62-65 Sporne Alliance 15.png Allerian Stronghold, Horde 15.png Stonebreaker Hold, (Neutral 15.gif Shattrath City) Instancje Auchindoun, lokalizacja Darkmoon Faire. M
Nagrand 64-67 Sporne Alliance 15.pngTelaar, Horde 15.pngGaradar, Neutral 15.gifHalaa Arena Ring of Trials M
Blade's Edge Mountains 65-68 Sporne Alliance 15.pngSylvanaar, Alliance 15.pngToshley's Station, Horde 15.pngThunderlord Stronghold, Horde 15.pngMok'Nathal Village, Neutral 15.gifEvergrove Instancja Gruul's Lair, arena Circle of Blood. M
Netherstorm 67-70 Sporne Neutral 15.gifArea 52, Neutral 15.gifStormspire, Neutral 15.gifCosmowrench Instancje Tempest Keep, pole bitewne Eye of the Storm. M
Shadowmoon Valley 67-70 Sporne Alliance 15.pngWildhammer Stronghold, Horde 15.pngShadowmoon Village, Neutral 15.gifAltar of Sha'tar (Aldor), Neutral 15.gifSanctum of the Stars (Scryers) Instancja Black Temple, światowy boss Doomwalker. M

Northrend[]

Wrath of the Lich King Niniejsza sekcja dotyczy treści zawartych wyłącznie w dodatku Wrath of the Lich King.


Strefa Poziom Status PvP Kluczowe Miasta Uwagi Mapa
Borean Tundra 68-72 Sporne Alliance 15.pngValiance Keep, Alliance 15.pngFizzcrank Airstrip, Horde 15.pngWarsong Hold, Horde 15.pngBor'gorok Outpost, Horde 15.pngTaunka'le Village, Neutral 15.gifUnu'pe, Neutral 15.gifAmber Ledge, Neutral 15.gifTransitus Shield Instancje The Nexus; łódź do Stormwind Harbor, zeppelin do Durotaru, żółwia łódź do Mo'aki Harbor (Dragonblight). M
Howling Fjord 68-72 Sporne Alliance 15.pngValgarde, Horde 15.pngNew Agamand, Alliance 15.pngWestguard Keep, Horde 15.pngVengeance Landing, Horde 15.pngCamp Winterhoof, Horde 15.pngApothecary Camp, Alliance 15.pngFort Wildervar, Neutral 15.gifKamagua Instancje Utgarde Keep; łódź do Menethil Harbor (Wetlands), zeppelin do Tirisfal Glades, żółwia łódź do Mo'aki Harbor (Dragonblight). M
Dragonblight 71-74 Sporne Alliance 15.pngWintergarde Keep, Alliance 15.pngStars' Rest, Alliance 15.pngFordragon Hold, Neutral 15.gifMo'aki Harbor, Neutral 15.gifWyrmrest Temple, Horde 15.pngAgmar's Hammer, Horde 15.pngKor'kron Vanguard, Horde 15.pngVenomspite Instancje Naxxramas, Azjol-Nerub i Chamber of Aspects; żółwie łodzie do Unu'pe (Borean Tundra) i Kamagua (Howling Fjord). M
Grizzly Hills 73-75 Sporne Alliance 15.pngAmberpine Ledge, Alliance 15.pngWestfall Brigade Encampment, Horde 15.pngConquest Hold, Horde 15.pngCamp Oneqwah Instancja Drak'Tharon Keep. M
Zul'Drak 64-77 Sporne Neutral 15.gifEbon Watch, Neutral 15.gifLight's Breach, Neutral 15.gifThe Argent Stand, Neutral 15.gifZim'Torga, Neutral 15.gifGundrak Instancja Gundrak. M
Sholazar Basin 76-78 Sporne Neutral 15.gifNesingwary Base Camp, Neutral 15.gifRiver's Heart M
Storm Peaks 77-80 Sporne Neutral 15.gifK3, Neutral 15.gifBouldercrag's Refuge, Neutral 15.gifDun Niffelem, Neutral 15.gifUlduar, Horde 15.pngGromm'arsh Crash-Site, Horde 15.pngCamp Tunka'lo, Horde 15.pngFrosthold, Horde 15.pngBrann's Base Camp Instancje Ulduar M
Crystalsong Forest 77-80 Sporne
(Sanktuarium w Dalaranie)
Alliance 15.pngWindrunner's Overlook, Horde 15.pngSunreaver's Command, (Neutral 15.gifDalaran) Dalaran lada nad krainą; Instancja Violet Hold w Dalaranie. M
Hrothgar's Landing 77-80 Sporne M
Icecrown 77-80 Sporne Neutral 15.gifThe Argent Vanguard, Neutral 15.gifDeath's Rise, Neutral 15.gifThe Shadow Vault, Neutral 15.gifCrusaders' Pinnacle, Neutral 15.gifArgent Tournament Grounds Instancje Crusaders' Coliseum oraz Icecrown Citadel. M
Wintergrasp 68-72 Sporne Alliance 15.pngValiance Landing Camp, Horde 15.pngWarsong Camp Kraina dedykowana walce PvP, nawet na serwerach PvE. Dostępna jedynie za pomocą latającego wierzchowca lub portalu. Instancja Vault of Archavon. M

Maelstrom[]

Cataclysm Niniejsza sekcja dotyczy treści zawartych wyłącznie w dodatku World of Warcraft: Cataclysm.

Strefa Poziom Status PvP Kluczowe Miasta Uwagi Mapa
Kezan 1-6 Horda Horde 15.pngKezan Kraina startowa goblinów. Niedostępna dla innych ras. M
Lost Isles 6-12 Horda Horde 15.pngTown-In-A-Box Druga kraina startowa goblinów. Niedostępna dla innych ras. M
Deepholm 82-83 Sporne Neutral 15.gifTemple of Earth Znajduje się wewnątrz Maelstromu. Instancja Stonecore, światowy boss Xariona. M

Pandaria[]

MoP Niniejsza sekcja dotyczy treści zawartych wyłącznie w dodatku World of Warcraft: Mists of Pandaria.


Strefa Poziom Status PvP Kluczowe Miasta Uwagi Mapa
The Jade Forest 85-86 Sporne Alliance 15.pngPaw'don Village, Alliance 15.png Pearlfin Village, Horde 15.png Honeydew Glade, Horde 15.png Grookin Hill, Neutral 15.gif Dawn's Blossom, Neutral 15.gif Tian Monastery Instancja Temple of the Jade Serpent. M
Valley of the Four Winds 86-87 Sporne Neutral 15.gifHalfhill, Neutral 15.gif Stoneplow Instancja StormstoutBrewery, światowy boss Salyis's Warband. M
Krasarang Wilds 86-87 Sporne Alliance 15.pngThe Incursion, Alliance 15.png Sentinel Basecamp, Horde 15.png Thunder Cleft, Horde 15.png Dawnchaser Retreat, Neutral 15.gif Zhu's Watch, Neutral 15.gif Anglers Wharf Scenariusz Unga Ingoo. M
Kun-Lai Summit 87-88 Sporne Neutral 15.gifBinan Village, Horde 15.png Eastwind Rest, Alliance 15.png Westwind Rest, Neutral 15.gif Shado-Pan Fallback, Neutral 15.gif Temple of the White Tiger, Neutral 15.gif Kota Basecamp, Neutral 15.gif One Keg, Neutral 15.gif Winter's Blossom, Neutral 15.gif Zouchin Village Instancje Shado-Pan Monastery oraz Mogu'shan Vaults, światowy boss Sha of Anger. M
Townlong Steppes 88-89 Sporne Horde 15.pngHellscream's Fist, Neutral 15.gif Gao-Ran Battlefront, Neutral 15.gif Longying Outpost, Neutral 15.gif Rensai's Watchpost, Neutral 15.gif Shado-Pan Garrison Instancje Gate of the Setting Sun oraz Siege of Niuzao Temple. M
Dread Wastes 89-90 Sporne Neutral 15.gifThe Sunset Brewgarden, Neutral 15.gif Klaxxi'vess, Neutral 15.gif Soggy's Gamble, Neutral 15.gif Briny Muck Instancja Heart of Fear. M
Vale of Eternal Blossoms 90 Sporne Alliance 15.pngShrine of Seven Stars, Horde 15.png Shrine of Two Moons Instancja Mogu'shan Palace. M
The Veiled Stair 90 Sporne Neutral 15.gifTaven in the Mists Instancja Terrace of Endless Spring, Czarnorynkowy Dom Aukcyjny. M
Isle of Thunder 90 Sporne Alliance 15.pngViolet Rise, Horde 15.png Dawnseeker Promontory Instancja Throne of Thunder, światowy boss Nalak. M
Isle of Giants 90 Sporne Alliance 15.pngBeeble's Wreck, Horde 15.png Bozzle's Wreck Światowy boss Oondasta. M
Timeless Isle 90 Sporne Alliance 15.pngHuojin Landing, Horde 15.png Tushui Landing Światowi bossowie August Celestials (Chi-Ji, Niuzao, Xuen, Yu'lon) oraz Ordos. M
Advertisement