Wowpedia

Hydraguy fandompants.png
Gamepedia oraz Fandom połączyły swoje siły, a nasze zjednoczone zespoły pragną zaprosić wszystkich fanów World of Warcraft do koordynacji swoich wysiłków.
Prosimy udać się do portalu społeczności, aby przedyskutować kwestię konsolidacji ze społecznością World of Warcraft na Fandomie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wowpedia
Advertisement

Spis treści

HordeGeorgio the Destroyer
Image of Georgio the Destroyer
Tytuł

<Niszczyciel Światów>

Płeć

Mężczyzna

Rasa

Ogr (Humanoid)

Poziom

79 Elite

Życie

20,000

Majątek

4g 7s 25c

Reakcja
Przynależność
Lokacja

The Great Sea [30, 20]

Wailing Caverns

Lady Anacondra
Lord Pythas
Lord Cobrahn
Kresh
Skum
Deviate Faerie Dragon (rare)
Lord Serpentis
Verdan the Everliving
Mutanus the Devourer

(wiedza)
(wiedza)
(wiedza)
(wiedza)
(wiedza)
(wiedza)
(wiedza)
(wiedza)
(wiedza)

NPCs

Naralex
Muyoh
Ebru
Nalpak

Zdobycze
{{npcbox
 | faction = Horde
 | name = Georgio the Destroyer
 | image = Halis Dawnstrider.jpg
 | title = Niszczyciel Światów
 | sex = Mężczyzna
 | race = Ogre{{!}}Ogr
 | creature = Humanoid
 | level = 79
 | type = Elite
 | health = 20,000
 | money= {{Cost|4|7|25}}
 | aggro = {{Aggro|-1|1}}
 | repfaction = Undercity
 | location = [[The Great Sea]] {{coords|30|20|Eversong Woods}}
 | instance = Wailing Caverns
}}

Wartości

Wartości, jakie można użyć w szablonie Npcbox.

faction

Wartości "Alliance", "Horde", "Neutral" lub "Combat" (dla mobów). Podana wartość dodaje sztandar przy imieniu postaci.

name

Imię danego NPC. Domyślnie imię kopiowane jest z nazwy strony.

image

Nazwa pliku obrazka, który ma się pojawić w npcboksie, który zostanie wyskalowany do wartości 200px szerokości i 300px wysokości.

title

Tytuł danego NPC, który pojawia się w nawiasach trójkątnych pod imieniem, na przykład <Destroyer of Worlds>.

sex

Płeć NPC. Wpisać należy "Mężczyzna" albo "Kobieta". Domyślnie wartość nie jest wyświetlana.

race

Rasa/model (dla nieumarłych należy używać formy "<konkretny typ nieumarłego> (np. Ghoul), "Undead (<konkretny typ>), <rasa> (dawniej) lub po prostu Undead. Automatycznie dodane zostaną nawiasy kwadratowe, by stworzyć link do strony rasy.

creature

Wewnętrzna klasyfikacja postaci (np. Humanoid, Bestia, Maszyna itp.).

level

Poziom NPC. Domyślnie ustawiony jest poziom "??".

type

Wpisz "Elite", jeśli to jest NPC elitarny (np. strażnik miejski) lub "Boss", jeśli ten NPC jest bossem (miasta lub instancji). Domyślna wartość "Normal" nie jest wyświetlana.

health

Liczba punktów zdrowia NPC.

mana

Liczba punktów many NPC.

money

Średnia liczba pieniędzy, jakie można zdobyć po zabiciu postaci.

aggro

Wyświetlenie wartości, czy NPC jest agresywny dla Hordy lub Przymierza. Należy używać szablonu Szablon:Aggro. Pierwsza liczba określa reakcję na graczy z Sojuszu, druga na graczy z Hordy.

1 - przyjazny -1 - nastawiony wrogo 0 - neutralnie

repfaction

Frakcja z reputacją, z jaką jest dany NPC sprzymierzony. Przeważnie jest to stolica (nawiasy kwadratowe niepotrzebne).

character

Jedna z grywalnych klas w WoW lub RPG; klasa postaci lub klasa według wiedzy dla postaci sprzed WoW. Jeśli konieczne, można wymienić wiele klas.

status

"Żyje", "Aktywny" (jeśli odności się do bogów, półbogów i związanych z nimi istot), "Uwięziony", "Martwy" lub "Nieznany". Jeśli uwięziony lub martwy można zawrzeć krótką informację na temat tego stanu (np. kto zabił). Postaci, które można zabić w WoW powinny mieć status "Możliwy do zabicia", bez względu na inne okoliczności. NIE NALEŻY UŻYWAĆ "Nieumarły" w rubryce status.

relatives

Małżonkowie, rodzeństwo, rodzice, dzieci lub inni członkowie rodziny. Zaleca się wymieniać w podanej kolejności.

location

Lokacja, gdzie znajduje się dany NPC.

mentors

Jeśli postać włada magią, można wymienić tutaj nauczyciela.

students

Jeśli postać miała lub ma ucznia, to można go tutaj wymienić.

companions

Przyjaciele lub członkowie grupy.

source

Gra (lub inne źródła), gdzie można spotkać postać.

instance

Podanie nazwy instancji doda automatycznie rozwijalną listę z bossami instancji (jeśli strona instancji jest odpowiednio napisana).

alignment

Jeśli postać jest sprzymierzona z jakimiś frakcjami, to należy je tutaj wymienić.

pet

Jeśli postać posiada jakiegoś zwierzaka, to tutaj należy o nim zawrzeć informacje.
learns
Jeśli zwierzak ma możliwość nauczenia się jakichś umiejętności, należy je tutaj wymienić.
diet
Co zwierzak jada.
skills
Umiejętności zwierzaka.
balance
Zbalansowanie zwierzaka (atakujący, tank czy inne.)
hp
Punkty zdrowia zwierzaka.
armor
Punkty zbroi zwierzaka.
dps
DPS, jaki może zwierzak wygenerować.
Advertisement