Wowpedia

Hydraguy fandompants.png
Gamepedia oraz Fandom połączyły swoje siły, a nasze zjednoczone zespoły pragną zaprosić wszystkich fanów World of Warcraft do koordynacji swoich wysiłków.
Prosimy udać się do portalu społeczności, aby przedyskutować kwestię konsolidacji ze społecznością World of Warcraft na Fandomie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wowpedia
Advertisement
  Wiki.png Ten artykuł wymaga tłumaczenia - jest obecnie w całości lub w części w języku angielskim. Jeżeli jesteś w stanie nam pomóc i przetłumaczyć chociaż fragment, to kliknij przycisk Edytuj w menu tej strony i podziel się swoją wiedzą. Pamiętaj, że musisz być zalogowany, aby zmieniać treść na WoWWiki.

Ten szablon należy używać w połączeniu z funkcją parsera #data. Należy zawrzeć przynajmniej poniższy kod:

{{#data:Itemtip
|name = Nazwa przedmiotu
|icon = nazwa ikony przedmiotu bez rozszerzenia; wpisana małymi literami
|quality = Jakość przedmiotu
...
}}

Dodatkowe parametry wstawia się w miejsce wielokropka ("...")

Parametry szablonu

Nazwa Opis
Obowiązkowe
|name= Nazwa przedmiotu w grze.
|icon= Ikona przedmiotu; wszystko małymi literami, pomiń prefiks "Plik:" oraz rozszerzenie.
|quality= Jakość przedmiotu; do wyboru: poor, common, uncommon, rare, epic, legendary, heirloom, token.
Ogólne
|stack= Liczba; maksymalna dopuszczalna ilość przedmiotów, które mogą być zgrupowane razem w jednym slocie.
|tag= Zielony dopisek pojawiający się na przedmiotach z trybu heroicznego, wyszukiwarki rajdów czy PvP; np. "Heroic", "Raid Finder", "Season 10"
|purpose= "Przeznaczenie"; niebieski dopisek do niektórych przedmiotów, np. "Crafting Reagent" albo "Toy"
|conjured= Flaga; dodaj ją tylko przy przedmiotach wyczarowanych (najlepiej "yes").
|location= Strefa lub instancja, w której można używać danego przedmiotu (jeśli jest takie ograniczenie).
|bind= Zasady przypisywania przedmiotu do postaci; wpisz jedno z tych: bop, boe, bou, bta, quest.
|unique= Maksymalna liczba egzemplarzy danego przedmiotu, które gracz może nosić przy sobie.
|unique-eq= Maksymalna liczba egzemplarzy danego przedmiotu, które gracz może mieć wyekwipowane.
|unique-type= Kategoria unikatowości, np. "Jeweler's Gems"
|duration= Czas, po którym przedmiot znika z naszego wyposażenia, np. "3 days (real time)"
|qbegin= Nazwa zadania rozpoczynanego przez ten przedmiot.
|ilvl= Item level. Tylko dla przedmiotów ekwipowalnych.
|noDE= Flaga dla przedmiotów, które nie mogą zostać odczarowane (disenchant).
|upgrade-level= Poziom ulepszenia; wartość "x" w "Upgrade Level: x/y", domyślnie 0.
|upgrade-levels= Maksymalny poziom ulepszenia; wartość "y" w "Upgrade Level: x/y".
Typ/slot przedmiotu
|mount= Wymagany poziom jeździectwa do opanowania tego mounta.
|glyph= Typ glifu, jeden z: prime, major, minor.
|gem= Typ klejnotu, np. "Red", "Cogwheel", "Prismatic"
|type= Typ itemu (jeśli nie jest mountem lub glifem), np. "Staff", "Sword", "Leather"
|slot= Slot ekwipunku, gdzie przedmiot może być założony, np. "Trinket".
|bag= Liczba slotów, które posiada plecak.
|durability= Maksymalna wytrzymałość.
Statystyki broni
|speed= Prędkość broni.
|dmglow= Dolna granica obrażeń broni.
|dmghigh= Górna granica obrażeń broni.
|dmgtype= Szkoła obrażeń magicznych (głównie na wands).
|bonuslow= Dolna granica dodatkowych obrażeń.
|bonushigh= Górna granica dodatkowych obrażeń.
|bonustype= Typ dodatkowych obrażeń, np "Nature".
Atrybuty
|armor= Ilość pancerza przedmiotu.
|bonusarmor= Flaga; używaj jeśli zbroja ma dodatkowy (zielony) pancerz. Używane przed Warlords. (distinguish |bonusarmor= vs |bonus armor=)
|agility/strength= Weapons or jewelry with Agility or Strength.
|strength/intellect= (Plate) armor with Strength or Intellect.
|agility/intellect= (Leather/mail) armor with Agility or Intellect.
|strength= Strength bonus.
|agility= Agility bonus.
|stamina= Stamina bonus.
|intellect= Intellect bonus.
|spirit= Spirit bonus.
|randomsuffix= Flag; include if the item has a random enchant suffix, e.g. "of the Eagle".
|gemattrib= Gem attributes, e.g. "+20 Intellect and +20 Haste Rating" or "+21 Intellect and +2% Maximum Mana"
Resistances
|fire= Fire resistance bonus.
|nature= Nature resistance bonus.
|frost= Frost resistance bonus.
|shadow= Shadow resistance bonus.
|arcane= Arcane resistance bonus.
|resist= Resistance to all schools bonus.
Sockets
|red-sockets= Number of red sockets this item has.
|blue-sockets= Number of blue sockets this item has.
|yellow-sockets= Number of yellow sockets this item has.
|meta-sockets= Number of meta sockets this item has.
|prismatic-sockets= Number of prismatic sockets this item has.
|cogwheel-sockets= Number of cogwheel sockets this item has.
|sha-sockets= Number of Sha-Touched sockets this item has.
|sockbonus= Socket bonus description.
Requirements
|classes= List of classes this item is limited to, e.g. "Mage, Warlock, Priest".
|races= List of races this item is limited to, e.g. "Blood Elf"
|level= Level required to use this item.
|reqilvl= Item requires an item level
|locked= Lockpicking skill required to unlock this item.
|prof= Profession required to use this item.
|profskill= Profession skill required to use this item.
|profspec= Profession specialization required to use this item, e.g. "Goblin Engineer".
|rfaction= Required faction name, e.g. "Shattered Sun Offensive"
|rep= Required reputation level, e.g. "Exalted"
|rating= Required arena rating
|req= Misc requirements not covered by the above; include "Requires"
|holiday= Holiday (like Brewfest) this item item requires.
Effects
|pickup= Misc "On Pickup" effects.
|equip= Misc "On Equip" effects.
|equip2= Misc "On Equip" effects.
|attackpower= Attack power bonus.
|rangedattackpower= Ranged power bonus.
|haste= Haste rating bonus.
|crit= Crit rating bonus.
|spellpen= Spell penetration bonus.
|resilience= Resilience rating bonus.
|pvppower= PvP power bonus.
|multistrike= Multistrike rating bonus.
|versatility= Versatility rating bonus
|bonus armor= Warlords-and-beyond bonus armor (distinguish |bonus armor= vs Pre-WoD |bonusarmor=)
|mastery= Mastery rating bonus.
|spellpower= Spell power bonus
|avoidance= Avoidance rating bonus.
|cleave= Cleave rating bonus.
|indestructible= flag; Indestructible.
|leech= Leech rating bonus.
|movementspeed= Movement speed rating bonus.
|hp5= Amount of health restored per 5 seconds.
|xp= % of XP gained bonus.
|onhit= On hit effect.
|use= Use effect.
|inv= Misc "Non-Equip" effects.
Misc
|cooldown= Item cooldown, e.g. "15 seconds"
|cast= Cast time, e.g. "5 seconds"
|create= Item (page) taught by this recipe.
|mats= Materials required to craft the item taught by this recipe.
|charges= Amount of charges on this item.
|flavor= Flavor text.
|read= Flag; provide if the item can be read.
|readlink= Optional; name of the page contain the text that can be read from this item.
|open= Flag; provide if the item can be opened.
|set= If the item is part of the set, Wowpedia set page name.
|set-fragment= Optional; data fragment of the desired set, defaults to the item's data fragment.
|sellprice= Amount of copper vendors are willing to give for this item.
|itemid= Item ID.
Formatting switches (avoid for common tooltips)
|width= Tooltip width; 18em default.
|show= Formatting switch; "short", "full", or "home" for short, full or exactly-as-if-#data renders.
|link-section= Specifies which section the DEFAULTLINK tag should apply for; empty by default.
Advertisement