Advertisement

Coords

Wyświetla lokalizację współrzędnych.

[[Dalaran]] {{Coords|70|45|Dalaran}}Dalaran [70, 45]
VZ-Dalaran.jpg
Blip.png

Wzór

{{Coords|<x>|<y>|<region>|<sekcja>|<faza>}}

x
X współrzędne; 0 lewa krawędź mapy, 100 prawa krawędź mapy.
y
Y współrzędne; 0 górna krawędź mapy, 100 dolna krawędź mapy.
region
nazwa regionu, taka jak w nawie artykułu.
sekcja
Opcjonalna sekcja mapy, w przypadku gdy dana strefa ma kilka map pokazujących różne sekcje (np. instancje).
faza
Opcjonalna faza terenu, dla regionów, które zawierają fazowanie terenu (np. Gilneas, Mount Hyjal, Krasarang Wilds).

Mapy

Współrzędne wykorzystują VZ-maps, żeby zaznaczyć na mapie punkt. Mapa "VZ-map" to plik odsyłający do coordinate-safe map, map nazwamych tak, jak nazwał je Blizzard w plikach gry. Odsyłacze "VZ-map" powinny być tworzone według następującego wzoru:

Plik:VZ-nazwa regionu na Wowpedii.jpg

Instancje i wybrane stolice mają różne piętra przedstawione na osobnych mapach. Na przykład Orgrimmar ma główną mapę (WorldMap-Orgrimmar.jpg), ale na osobnej mapie znajduje się dzielnica Szczelina Cienia (WorldMap-Orgrimmar1.jpg). Są dostępne przez "VZ-maps" VZ-Orgrimmar.jpg i VZ-Orgrimmar-s1.jpg.

Blizzard nie zawsze jest konsekwentny jeśli chodzi o numerację, dlatego numer konkretnej mapy najlepiej sprawdzić w artykule konkretnego regionu, w sekcji map. Przykładowo Dalaran jest narysowany na WorldMap-DalaranCity1.jpg (główna mapa) i WorldMap-DalaranCity2.jpg (Underbelly). Jako wyjątek mapy te mają inaczej nazwane przekierowujące do nich mapy VZ: VZ-Dalaran.jpg wskazuje na główną mapę, podczas gdy VZ-Underbelly.jpg przekierowuje na mapę Underbelly. Standardowe VZ-Dalaran-s1.jpg i VZ-Dalaran-s2.jpg również działają.

Regiony z fazowaniem terenu mają podobny wzór. Mapa Krasarang Wilds (VZ-Krasarang Wilds.jpg) istnieje jako plik przekierowujący do WorldMap-Krasarang.jpg. Jednak Krasarang ma alternatywną mapę (WorldMap-Krasarang_terrain1.jpg), mapa VZ przekierowująca to VZ-Krasarang Wilds-t1.jpg.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC BY-NC-SA 3.0, o ile nie zaznaczono inaczej.
Hydraguy fandompants.png
Gamepedia oraz Fandom połączyły swoje siły, a nasze zjednoczone zespoły pragną zaprosić wszystkich fanów World of Warcraft do koordynacji swoich wysiłków.
Prosimy udać się do portalu społeczności, aby przedyskutować kwestię konsolidacji ze społecznością World of Warcraft na Fandomie.

CZYTAJ WIĘCEJ