Wowpedia

Hydraguy fandompants.png
Gamepedia oraz Fandom połączyły swoje siły, a nasze zjednoczone zespoły pragną zaprosić wszystkich fanów World of Warcraft do koordynacji swoich wysiłków.
Prosimy udać się do portalu społeczności, aby przedyskutować kwestię konsolidacji ze społecznością World of Warcraft na Fandomie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wowpedia
Advertisement

Stajenni to NPC, oferujący różne usługi, związane ze zwierzakami.

Zwykle znajdują się na zewnątrz karczm lub w pobliżu trenerów zwierzaków. W stolicach możesz zapytać o miejsce ich pobytu strażników. Można ich również zobaczyć na minimapie, jako ikonę podkowy (MiniIcon StableMaster.png).

Cytaty[]

  • Witaj, łowco. Mogę zająć się twoim zwierzakiem lub pomóc ci odzyskać utraconych towarzyszy.

Gossip Chciałbym zatrzymać w stajni mojego zwierzaka.

  • Witaj, <klasa>. Mogę pomóc ci odzyskać utraconych towarzyszy.

Gossip Szukam utraconego towarzysza.

Gossip Chciałbym uleczyć i ożywić moje bitewne zwierzaki.

Wymagana jest niewielka opłata za zużyte zapasy. 10s

Usługi[]

  • Za 10s stajenny uleczy i ożywi twoje bitewne zwierzaki, jako część Systemu Bitew Zwierzaków.
  • Stajenni oferują łowcom miejsce w stajni na max. 50 zwierzaków i możliwość odebrania ich u jakiegokolwiek innego przyjaznego stajennego. By zostawić zwierzaka w stajni, należy kliknąć na stajennego prawym przyciskiem myszy, by otworzyć okno stajni. Zobaczysz swojego obecnego zwierzaka, jako ikonę po lewej stronie okna. Poniżej znajdują się 4 okienka. Koszt kolejnych miejsc w stajni to odpowiednio: 5s za pierwsze, 5g za drugie, 50g za trzecie i 150g za czwarte. Wystarczy kliknąć i przeciągnąć ikonę obecnego zwierzaka do odpowiedniego miejsca w stajni. Jeśli znajduje się już tam inny zwierzak, wówczas to on staje się aktywny.
  • Gracze mogą wykorzystać stajennych, by odzyskać utraconych towarzyszy uzyskiwanych poprzez zadania. Odzyskiwanie nie daje graczowi przedmiotu przywołującego, a raczej dodaje możliwość przywoływania danego zwierzaka od razu do kolekcji, np. Worg Carrier – Nagroda za zadanie Quest:Kibler's Exotic Pets, może zostać odzyskany, jeśli zniszczyłeś przedmiot, ale ukończyłeś zadanie.

Alliance Crest Stajenni Przymierza[]

Lokacja Stajenny
Azure Watch, Azuremyst Isle TBC IconSmall Draenei Female.gif Esbina
Seat of the Naaru, the Exodar TBC IconSmall Draenei Male.gif Arthaid
Kharanos, Dun Morogh IconSmall Dwarf Female.gif Shelby Stoneflint
Hall of Arms, the Military Ward, Ironforge IconSmall Dwarf Male.gif Ulbrek Firehand
Goldshire, Elwynn Forest IconSmall Human Female.gif Erma
The Dwarven District, Stormwind City IconSmall Dwarf Female.gif Jenova Stoneshield
Old Town, Stormwind City IconSmall Human Female.gif Karin
Dolanaar, Teldrassil IconSmall NightElf Female.gif Seriadne
Cenarion Enclave, Darnassus IconSmall NightElf Male.gif Alassin
Blood Watch, Bloodmyst Isle TBC IconSmall Draenei Male.gif Astur
Lor'danel, Darkshore IconSmall NightElf Female.gif Jaelysia
Thelsamar, Loch Modan IconSmall Dwarf Female.gif Lina Hearthstove
Farstrider's Lodge, Loch Modan IconSmall Dwarf Male.gif Gravin Steelbeard
Sentinel Hill, Westfall IconSmall Human Male.gif Kirk Maxwell
Lakeshire, Redridge Mountains IconSmall Human Female.gif Penny
Astranaar, Ashenvale IconSmall NightElf Male.gif Maluressian
Darkshire, Duskwood IconSmall Human Male.gif Steven Black
Menethil Harbor, Wetlands IconSmall Dwarf Female.gif Bethaine Flinthammer
Swiftgear Station, Wetlands IconSmall Dwarf Male.gif Shep Goldtend
Greenwarden's Grove, Wetlands IconSmall NightElf Male.gif Salustred
Refuge Pointe, Arathi Highlands IconSmall Human Female.gif Emily Jackson
Windshear Hold, Stonetalon Mountains IconSmall NightElf Male.gif Adrius
Thal'darah Overlook, Stonetalon Mountains IconSmall NightElf Male.gif Fahlestad
Farwatcher's Glen, Stonetalon Mountains IconSmall NightElf Female.gif Teldorae
Nijel's Point, Desolace IconSmall NightElf Male.gif Shelgrayn
Aerie Peak, the Hinterlands IconSmall Wildhammer Male.gif Killium Bouldertoe
Stormfeather Outpost, the Hinterlands IconSmall Wildhammer Male.gif Tathan Thunderstone
Honor's Stand, Southern Barrens IconSmall Human Male.gif Brandon Merriweather
Northwatch Hold, Southern Barrens IconSmall Human Female.gif Carey Willis
Fort Triumph, Southern Barrens IconSmall Human Male.gif Werner Eastbrook
Theramore Isle, Dustwallow Marsh IconSmall Human Male.gif Michael
Dreamer's Rest, Feralas IconSmall NightElf Male.gif Veir
Feathermoon Stronghold, Feralas IconSmall NightElf Male.gif Antarius
Talonbranch Glade, Felwood IconSmall NightElf Female.gif Nalesette Wildbringer
The Harborage, Swamp of Sorrows IconSmall Broken Male.gif Joran
Nethergarde Keep, Blasted Lands IconSmall Human Female.gif Gina Gellar
Surwich, Blasted Lands IconSmall Worgen Male.gif Willard C. Bennington
Dun Baldar, Alterac Valley IconSmall Dwarf Female.gif Stormpike Stable Master
Honor Hold, Hellfire Peninsula TBC IconSmall Dwarf Female.gif Master Sergeant Lorin Thalmerok
Telredor, Zangarmarsh TBC IconSmall Draenei Male.gif Joraal
Telaar, Nagrand TBC IconSmall Draenei Female.gif Luftasia
Sylvanaar, Blade's Edge Mountains TBC IconSmall NightElf Male.gif Fiskal Shadowsong
Wildhammer Stronghold, Shadowmoon Valley TBC IconSmall Wildhammer Female.gif Crinn Pathfinder
Valiance Keep, Borean Tundra Wrath of the Lich King IconSmall Dwarf Female.gif Celidh Aletracker
Valiance Keep, Borean Tundra Wrath of the Lich King IconSmall Human Male.gif Ronald Anderson
Fizzcrank Airstrip, Borean Tundra Wrath of the Lich King IconSmall Gnome Male.gif Toby "Mother Goose" Ironbolt
Valgarde, Howling Fjord Wrath of the Lich King IconSmall Human Boy.gif Horatio the Stable Boy
Westguard Keep, Howling Fjord Wrath of the Lich King IconSmall Human Female.gif Chelsea Reese
Fort Wildervar, Howling Fjord Wrath of the Lich King IconSmall Dwarf Male.gif Artie Grizzlehand
Wintergarde Keep, Dragonblight Wrath of the Lich King IconSmall NightElf Male.gif Zybarus of Darnassus*
Stars' Rest, Dragonblight Wrath of the Lich King IconSmall NightElf Female.gif Sentinel Sweetspring
Amberpine Lodge, Grizzly Hills Wrath of the Lich King IconSmall Human Male.gif Matthew Ackerman
Venture Bay, Grizzly Hills Wrath of the Lich King IconSmall Human Male.gif Tim Street
Westfall Brigade Encampment, Grizzly Hills Wrath of the Lich King IconSmall Human Boy.gif Squire Percy
Frosthold, the Storm Peaks Wrath of the Lich King IconSmall Dwarf Male.gif Boarmaster Bragh
Argent Tournament Grounds, Icecrown Wrath of the Lich King IconSmall NightElf Female.gif Moonbell
Tranquil Wash, Shimmering Expanse Cataclysm IconSmall Dwarf Female.gif Miriam Brassbomb
Darkbreak Cove, Abyssal Depths Cataclysm IconSmall Human Male.gif Chase Whithers
Temple of Earth, Deepholm Cataclysm IconSmall Dwarf Male.gif Mule Driver Ironshod
Highbank, Twilight Highlands Cataclysm IconSmall Human Female.gif Bonnie Hennigan**
Firebeard's Patrol, Twilight Highlands Cataclysm IconSmall Wildhammer Male.gif Kennen
Thundermar, Twilight Highlands Cataclysm IconSmall Wildhammer Male.gif Tarm Deepgale
Kirthaven, Twilight Highlands Cataclysm IconSmall Wildhammer Male.gif Baird Darkfeather
Victor's Point, Twilight Highlands Cataclysm IconSmall Human Male.gif Matthew Churchill
Garrison, Shadowmoon Valley (Draenor) WoD IconSmall Human Female.gif Tessa Glennon

* Zybarus z Darnassus jest dostępny jedynie po ukończeniu zadania Alliance 15.png [72] Flight of the Wintergarde Defender.
** Bonnie Hennigan jest dostępna jedynie po ukończeniu zadania Alliance 15.png [84] Aiming High.


Horde Crest Stajenni Hordy[]

Lokacja Stajenny
Razor Hill, Durotar IconSmall Troll Female.gif Shoja'my
Valley of Honor, Orgrimmar IconSmall Orc Male.gif Murog
Valley of Wisdom, Orgrimmar IconSmall Tauren Male.gif Lonto
Goblin Slums, Orgrimmar IconSmall Goblin Male.gif Bezzil
Valley of Spirits, Orgrimmar IconSmall Troll Male.gif Xon'cha
Falconwing Square, Eversong Woods TBC IconSmall BloodElf Female.gif Anathos
Farstriders' Square, Silvermoon TBC IconSmall BloodElf Female.gif Shalenn
Seikwa, Mulgore IconSmall Tauren Female.gif Seikwa
Lower Rise, Thunder Bluff IconSmall Tauren Male.gif Bulrug
Brill, Tirisfal Glades IconSmall Undead Male.gif Morganus
The Trade Quarter, Undercity IconSmall Undead Female.gif Anya Maulray
Tranquillien, Ghostlands TBC IconSmall BloodElf Male.gif Paniar
Grol'dom Farm, Northern Barrens IconSmall Orc Male.gif Carthok
The Crossroads, Northern Barrens IconSmall Tauren Female.gif Sikwa
Nozzlepot's Outpost, Northern Barrens IconSmall Goblin Male.gif Vernon Soursprye
Forsaken Rear Guard, Silverpine Forest IconSmall Orc Male.gif "Salty" Rocka
The Sepulcher, Silverpine Forest IconSmall Undead Female.gif Sarah Goode
Splintertree Post, Ashenvale IconSmall ForestTroll Male.gif Qeeju
Silverwind Refuge, Ashenvale IconSmall Orc Female.gif Vorcha
Zoram'gar Outpost, Ashenvale IconSmall Orc Female.gif Lursa
Hellscream's Watch, Ashenvale IconSmall Orc Male.gif Drek
The Sludge Fields, Hillsbrad Foothills IconSmall Undead Female.gif Shannon Lamb
Tarren Mill, Hillsbrad Foothills IconSmall Undead Male.gif Theodore Mont Claire
Eastpoint Tower, Hillsbrad Foothills IconSmall Undead Male.gif Ansel Tunsleworth
Hammerfall, Arathi Highlands IconSmall Orc Male.gif Tharlidun
Grom'gol Base Camp, Northern Stranglethorn IconSmall Orc Male.gif Durik
Krom'gar Fortress, Stonetalon Mountains IconSmall BloodElf Male.gif Gelbin
Sun Rock Retreat, Stonetalon Mountains IconSmall Orc Male.gif Gereck
Hardwrench Hideaway, Cape of Stranglethorn IconSmall Goblin Male.gif Finzy Watchwoozle
Shadowprey Village, Desolace IconSmall Tauren Male.gif Aboda
Revantusk Village, the Hinterlands IconSmall ForestTroll Male.gif Huntsman Markhor
Hiri'watha Research Station, the Hinterlands IconSmall Undead Male.gif Roslyn Paxton
Hunter's Hill, Southern Barrens IconSmall Tauren Male.gif Munada
Desolation Hold, Southern Barrens IconSmall Orc Male.gif Grantor
Camp Ataya, Feralas IconSmall Tauren Male.gif Sora
Stonemaul Hold, Feralas IconSmall Ogre Male.gif Ajaye
Camp Mojache, Feralas IconSmall Orc Female.gif Shyrka Wolfrunner
Andorhal, Western Plaguelands IconSmall Undead Female.gif Lois Henderson
New Kargath, Badlands IconSmall Orc Male.gif Greth
Stonard, Swamp of Sorrows IconSmall Orc Male.gif Hekkru
Dreadmaul Hold, Blasted Lands IconSmall Orc Male.gif Kroff
North-east of Frostwolf Keep, Alterac Valley IconSmall Troll Female.gif Frostwolf Stable Master
Thrallmar, Hellfire Peninsula TBC IconSmall Tauren Male.gif Huntsman Torf Angerhoof
Zabra'jin, Zangarmarsh TBC IconSmall Troll Male.gif Khalan
Stonebreaker Hold, Terokkar Forest TBC IconSmall Orc Male.gif Trag
Garadar, Nagrand TBC IconSmall Mag'har Female.gif Wilda Bearmane
Thunderlord Stronghold, Blade's Edge Mountains TBC IconSmall Orc Male.gif Lor
Mok'Nathal Village, Blade's Edge Mountains TBC IconSmall Mag'har Male.gif Ogrin
Shadowmoon Village, Shadowmoon Valley TBC IconSmall Orc Male.gif Gedrah
Warsong Hold, Borean Tundra Wrath of the Lich King IconSmall Orc Male.gif Durkot Wolfbrother
Bor'gorok Outpost, Borean Tundra Wrath of the Lich King IconSmall Orc Female.gif Breka Wolfsister
Taunka'le Village, Borean Tundra Wrath of the Lich King IconSmall Taunka Female.gif Halona Stormwhisper
Vengeance Landing, Howling Fjord Wrath of the Lich King IconSmall Undead Male.gif Robert Clarke
New Agamand, Howling Fjord Wrath of the Lich King IconSmall Undead Female.gif Mary Darrow
Camp Winterhoof, Howling Fjord Wrath of the Lich King IconSmall Taunka Female.gif Mahana Frosthoof
Venomspite, Dragonblight Wrath of the Lich King IconSmall Undead Male.gif Garmin Herzog
Agmar's Hammer, Dragonblight Wrath of the Lich King IconSmall Tauren Male.gif Soar Hawkfury
Conquest Hold, Grizzly Hills Wrath of the Lich King IconSmall Orc Female.gif Craga Ironsting
Venture Bay, Grizzly Hills Wrath of the Lich King IconSmall Orc Male.gif Kor
Camp Oneqwah, Grizzly Hills Wrath of the Lich King IconSmall Taunka Male.gif Soulok Stormfury
Camp Tunka'lo, the Storm Peaks Wrath of the Lich King IconSmall Taunka Male.gif Udoho Icerunner
Argent Tournament Grounds, Icecrown Wrath of the Lich King IconSmall Tauren Male.gif Steen Horngrass
Legion's Rest, Shimmering Expanse Cataclysm IconSmall Orc Male.gif Garok
Tenebrous Cavern, Abyssal Depths Cataclysm IconSmall Orc Female.gif Shurrak
The Reliquary, Deepholm Cataclysm IconSmall Goblin Male.gif Beast-Handler Rustclamp
Dragonmaw Port, Twilight Highlands Cataclysm IconSmall Dragonmaw Male.gif Kanath*
The Krazzworks, Twilight Highlands Cataclysm IconSmall Goblin Male.gif Kazz Fetchum
Bloodgulch, Twilight Highlands Cataclysm IconSmall Dragonmaw Male.gif Rukh Zumtarg
Crushblow, Twilight Highlands Cataclysm IconSmall Troll Male.gif Zay'hana

* Kanath jest dostępny jedynie po ukończeniu zadania Quest:Traitor's Bait.

Neutral Neutralni stajenni[]

Lokacja Stajenny
Ratchet, Northern Barrens IconSmall Goblin Male.gif Reggifuz
Booty Bay, Cape of Stranglethorn IconSmall Goblin Male.gif Grimestack
Karnum's Glade, Desolace IconSmall NightElf Female.gif Fina Stillgrove
Northridge Lumber Camp, Western Plaguelands IconSmall Human Male.gif Hank Ford
Fuselight, Badlands IconSmall Goblin Female.gif Deedee Dropbolt
Whisperwind Grove, Felwood IconSmall Tauren Male.gif Hurah
Gadgetzan, Tanaris IconSmall Goblin Male.gif Laziphus
Iron Summit, Searing Gorge IconSmall DarkIron Male.gif Karn Cragcare
Everlook, Winterspring IconSmall Goblin Male.gif Azzleby
Bogpaddle, Swamp of Sorrows IconSmall Goblin Male.gif Shecky Shrimpshoot
Cenarion Hold, Silithus IconSmall NightElf Male.gif Squire Leoren Mal'derath
Cenarion Refuge, Zangarmarsh TBC IconSmall Tauren Male.gif Kameel Longstride
Area 52, Netherstorm TBC IconSmall Goblin Female.gif Liza Cutlerflix
Scryer's Tier, Shattrath City TBC IconSmall BloodElf Male.gif Ilthuril
Aldor Rise, Shattrath City TBC IconSmall Draenei Female.gif Oruhe
Skyguard Outpost, Blade's Edge Mountains TBC IconSmall Human Female.gif Skyguard Stable Master
Sun's Reach Harbor, Isle of Quel'Danas TBC (Uwaga: Pojawia się po Fazie 4 przejmowania Sun's Reach Harbor) IconSmall BloodElf Female.gif Seraphina Bloodheart
Unu'pe, Borean Tundra Wrath of the Lich King IconSmall Tuskarr.gif Trapper Saghani
Kamagua, Howling Fjord Wrath of the Lich King IconSmall Tuskarr.gif Trapper Shesh
Moa'ki Harbor, Dragonblight Wrath of the Lich King IconSmall Tuskarr.gif Trapper Tikaani
Wyrmrest Temple, Dragonblight Wrath of the Lich King IconSmall NightElf Female.gif Risera
Magical Menagerie, Dalaran Wrath of the Lich King IconSmall HighElf Female.gif Tassia Whisperglen
The Argent Stand, Zul'Drak Wrath of the Lich King IconSmall Tauren Female.gif Fala Softhoof
Zim'Torga, Zul'Drak Wrath of the Lich King IconSmall ZandalarTroll Female.gif Asgari
Nesingwary Base Camp, Sholazar Basin Wrath of the Lich King IconSmall Human Male.gif Hadrius Harlowe
K3, the Storm Peaks Wrath of the Lich King IconSmall Goblin Female.gif Heksi
Brunnhildar Village, the Storm Peaks Wrath of the Lich King IconSmall FrostVrykul Female.gif Kari the Beastmaster*
Bouldercrag's Refuge, the Storm Peaks Wrath of the Lich King IconSmall EarthenNorth.gif Andurg Slatechest
Argent Tournament Grounds, Icecrown Wrath of the Lich King IconSmall Dwarf Male.gif Bognar Ironfoot
Argent Tournament Grounds, Icecrown Wrath of the Lich King IconSmall Human Male.gif Thomas Partridge
The Shadow Vault, Icecrown Wrath of the Lich King IconSmall BloodElfDeathKnight Female.gif Imhadria**
Nordrassil, Mount Hyjal Cataclysm IconSmall NightElf Female.gif Aili Greenwillow
Shrine of Aviana, Mount Hyjal Cataclysm IconSmall NightElf Male.gif Oltarin Graycloud
Grove of Aessina, Mount Hyjal Cataclysm IconSmall NightElf Female.gif Limiah Whitebranch
Silver Tide Hollow, Shimmering Expanse Cataclysm IconSmall Tauren Female.gif Tender Aru
Ramkahen, Uldum Cataclysm IconSmall Ramkahen.gif Darwishi
Oasis of Vir'sar, Uldum Cataclysm IconSmall Human Female.gif Farah Tamina

* Kari the Beastmaster staje się przyjazna po ukończeniu zadania Neutral [79] The Crone's Bargain
** Imhadria jest dostępna jedynie po ukończeniu zadania Alliance 15.png/Horde 15.png [80] If He Cannot Be Turned

Zmiany w uaktualnieniach[]

  • MoP Aktualizacja 5.3.0 (2013-05-21): Łowcy mają teraz 50 miejsc w stajni, zwiększono z 20.
  • MoP Aktualizacja 5.1.0 (2012-11-27): Stajenni nie mają więcej okresu schładzania po uleczeniu zwierzaka.
  • MoP Aktualizacja 5.0.4 (2012-08-28): Stajenni oferują ożywianie zwierzaków za 10s, jako część Pet Battle System.
  • Wrath of the Lich King Aktualizacja 3.0.2 (2008-10-14): Utracone zwierzaki i towarzysze (jednorazowe nagrody z zadań), mogą być odzyskani u stajennych.
Advertisement