Wowpedia

Hydraguy fandompants.png
Gamepedia oraz Fandom połączyły swoje siły, a nasze zjednoczone zespoły pragną zaprosić wszystkich fanów World of Warcraft do koordynacji swoich wysiłków.
Prosimy udać się do portalu społeczności, aby przedyskutować kwestię konsolidacji ze społecznością World of Warcraft na Fandomie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wowpedia
Advertisement

The Shady Nook.jpg

Cienisty Zakątek znajduje się w Jesionowej Kniei, na południe od Schronienia Raynewood i wschód od wioski Zielonej Łapy. Jest to malutka dolinka zamieszkana przez rodzinę niedźwiedzi, które prawdopodobnie zajmują również znajdującą się tam jaskinię.

World of Warcraft: Cataclysm[]

Cataclysm Niniejsza sekcja dotyczy treści zawartych wyłącznie w dodatku World of Warcraft: Cataclysm.

Zakątek został przejęty przez druidów. Posiadają oni głowicę z żelaza, potrzebną do skonstruowania Różdżki Transformacji Dartola.

Mieszkańcy[]

  • Combat [22-23] IconSmall Bear.gif Strażnik Cienistego Zakątka
  • Combat [24] IconSmall Bear.gif Oso Bramblescar

Zmiany w uaktualnieniach[]

Advertisement