Wowpedia

Hydraguy fandompants.png
Gamepedia oraz Fandom połączyły swoje siły, a nasze zjednoczone zespoły pragną zaprosić wszystkich fanów World of Warcraft do koordynacji swoich wysiłków.
Prosimy udać się do portalu społeczności, aby przedyskutować kwestię konsolidacji ze społecznością World of Warcraft na Fandomie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wowpedia
Advertisement
Nie należy mylić z Wróżbitą.
Czy szukałeś artykułu Porównanie nagród Aldorów i Wróżbitów?
NeutralWróżbici
Voren'thal the Seer TCG.jpg
Przywódca

IconSmall BloodElf Male.gif Voren'thal Jasnowidz

Rasy
Baza działań

Oddział Wróżbitów, Miasto Shattrath

Reputacja
Tokeny

[Sygnet Ognistego Skrzydła]
[Sygnet Słonecznej Furii]
[Tajemna Księga]

Waluta

[Tajemna Runa]

Kwatermistrz

IconSmall BloodElf Male.gif Enuril

Tabard

Scryers Tabard.jpg

Wróżbici (ang. Scryers) są frakcją krwawych elfów przewodzone przez Voren'thala Jasnowidza. Grupa odłączyła się od Księcia Kael'thasa Słońcobieżcy, spadkobiercy tronu Quel'Thalas i władcy krwawych elfów, oraz zaoferowała swoją pomoc naaru, zarówno w odbudowie Miasta Shattrath, jak w jego obronie. Są w konflikcie z Aldorami (niektórzy zginęli z rąk obecnych Wróżbitów, zanim Ci opowiedzieli się po stronie naaru) i rywalizują nimi o władzę w Shattrath oraz o przychylność naaru. Postacie mogą dołączyć do Wróżbitów poprzez wypełnienie zadania N [65] Allegiance to the Scryers, stając się friendly z Wróżbitami oraz hostile z Aldorami.

Gracz może dowiedzieć się o okolicznościach przystania Wróżbitów do Sha'tar od Służącego Khadgara, który opowiada o historii miasta Shattrath w zadaniu N [65] City of the Light.

Podczas wydarzeń w Warlords of Draenor, Wróżbici wciąż gorliwie opowiadają się za naaru.

Historia[]

Historia z oficjalnej strony Burning Crusade

Z artykułu "Aldorowie i Wróżbici" na stronie internetowej World of Warcraft:

Tym razem, atak [na Miasto Shattrath] przyszedł ze strony armii Illidana Burzogniewnego. Liczny regiment krwawych elfów został wysłany przez sojusznika Illidana, Kael'thasa Słońcobieżcę, aby zrównać miasto z ziemią. Kiedy regiment krwawych elfów przekroczył most, egzarchowie i obrońcy Aldorów stanęli w obronie Tarasu Światła. Wtedy nastąpiło coś nieoczekiwanego: krwawe elfy wyrwali z rąk bronie pierwszoliniowych obrońców miasta. Ich przywódca, mędrzec znany jako Voren'thal, wtargnął na Taras Światła i zażądał rozmowy z naaru A'dalem. Kiedy naaru zbliżył się do niego, Voren'thal uklęknął i wypowiedział następujące słowa: "Widziałem Cię w wizji, naaru. Nadzieja na przetrwanie mego ludu zależy od Ciebie. Moi towarzysze i ja jesteśmy tu, żeby Ci służyć."

Dezercja Voren'thala i jego towarzyszy, była największą stratą w siłach Kael'thasa jaka kiedykolwiek miała miejsce. Nie były to bowiem zwykłe krwawe elfy. Wielu spośród najsilniejszych i najzdolniejszych uczniów Kael'thasa oraz mistrzów, opuściło jego armię za sprawą Voren'thala. Naaru przyjął dezerterów, którzy nazywani są od tamtej pory Wróżbitami.

Usługi[]

Wróżbici oferują szeroką gamę usług dla tych, którzy przysięgną podzielać ich racje, w tym gospoda, bank i różni sprzedawcy. Jednakże najbardziej znaczące usługi oferują trenerzy: Mistrz Zaklinacz i Wielki Mistrz Zaklinacz, którzy uczą aspirujących zaklinaczy, by osiągnęli mistrzostwo w Zaklinaniu bez konieczności wchodzenia do Uldamanu. Oczywiście, zaklinacze nie muszą być bezpośrednio sprzymierzeni z Wróżbitami, aby trenować się w tej profesji.

Reputacja[]

Aby pomóc w wyborze pomiędzy Aldorami a Wróżbitami, zobacz artykuł:Porównanie nagród Aldorów i Wróżbitów.

Wzrost reputacji u Wróżbitów powoduje 10% większej straty u Aldorów, i często skutkuje wzrostem u Sha'tar. Krwawe elfy, które nie sprzymierzyły się ani z Aldorami ani z Wróżbitami, automatycznie zaczynają z poziomem friendly z Wróżbitami i hostile z Aldorami. Jednakże krwawe elfy mają wybór przyłączenia się do Aldorów, kiedy tylko nadarzy się okazja, bez względu na rasę.

Do statusu Honored[]

Po przyniesieniu dziesięciu [Firewing Signets] dla Mistrzyni Fyalenn znajdującej się w Oddziale Wróżbitów da +250 reputacji dla Wróżbitów. Istnieję też zadania powtarzalne, Zadanie: Pojedynczy Sygnet Ognistego Skrzydła, które da +25 reputacja za każdy przyniesiony pierścień. Sygnety te wypadają z niskopoziomowych Ognioskrzydłych znajdujących się w Punkcie Ognioskrzydłych na północny-wschód od Miasta Shattrath. Kiedy osiągniemy już status honored, zadanie to stanie się niedostępne. Jeżeli żadne z tych zadań związanych z reputacją nie zostały wykonane, przyniesienie 240 sygnetów wystarczy, aby ze statusu friendly do honored, lub 360 sygnetów ze statusu neutral do honored.

Oddawanie większej ilości sygnetów zwiększy jeszcze bardziej poziom reputacji od statusu honored. Dla przykładu jeżeli brakuje 25 punktów reputacji do honored, można przynieść 10 sygnetów, by zyskać 225 punktów więcej do honored. Lecz, gdy już zostanie uzyskany ten status, przynoszenie Sygnetów Ognistego Skrzydła nie zwiększy punktów reputacji.

Do statusu Exalted[]

Na poziome 68, postacie mogą już przynosić [Sunfury Signets]. Pierścienie te wypadają z wysokopoziomowych członków Klanu Słonecznej Furii (krwawe elfy na poziomie 66 i wyższym). Aczkolwiek zdobywanie Sygnetów Słonecznej Furii jest już dostępne po osiągnięciu statusu friendly, jednakże najlepiej zachować je do osiągnięcia statusu honored. Na każde 10 Sygnetów, twoja postać zyska +250 punktów reputacji. Po osiągnięciu honored będzie trzeba jeszcze 1320 Sygnetów Słonecznej Furii, aby osiągnąć poziom exalted, jeżeli reputacja ta nie została osiągnięta poprzez inne działania.

Tajemne Księgi[]

[Arcane Tomes] można przynosić w dowolnym momencie do Voren'thala Jasnowidza, znajdującego się wewnątrz Biblioteki Jasnowidza w Oddziale Wróżbitów. Otrzymamy wówczas +350 punktów reputacji za każdą oddaną księgę, plus [Arcane Runes] - rodzaj waluty, która wykorzystywana jest do zaklinania w banku Wróżbitów. Tak jak w przypadku Sygnetów Słonecznej Furii, Tajemne Księgi można przynosić przed statusem honored, ale tak samo najlepiej zachować je do czasu, aż osiągniemy ten status. Po osiągnięciu honored, potrzebne będzie około 95 Tajemnych Ksiąg, aby osiągnąć status exalted, jeżeli reputacja ta nie została osiągnięta poprzez inne działania.

Przejście do Wróżbitów[]

Możliwe jest opuszczenie sojuszu z Aldorami, by sprzymierzyć się z Wróżbitami, choć w ten sposób możemy zaprzepaścić wszelki postęp jaki dokonaliśmy u Aldorów. Gracze, którzy chcą zmienić frakcję muszą odszukać Arkanistkę Adyrię, Wróżbitkę znajdującą się w Niższym Mieście. Oferuje ona powtarzalne zadanie N [65] Wizje Voren'thala, w którym nasza postać musi przynieść osiem [Dampscale Basilisk Eyes]. Zadanie to da nam +250 do reputacji z Wróżbitami i -275 do reputacji z Aldorami za każde oddanie oka i jednocześnie zwiększa o 125 punktów reputację z Sha'tar, jeżeli wcześniej nie byliśmy w tej frakcji w statusie honored. Wizje Voren'thala mogą być powtarzane do czasu osiągnięcia statusu neutral, inaczej zadanie to będzie niedostępne.

Zakładając, że jesteśmy exalted z Aldorami i hated z Wróżbitami, aby przejść na stronę tej drugiej frakcji, trzeba oddać osobiście 1344 Oczu Moczarołuskiego Bazyliszka, by osiągnąć status neutral z Wróżbitami, zaś dla Aldorów powinniśmy się stać wtedy hostile.

Nagrody[]

Arkanista Xorith i Haldor Gwałtowny są sprzedawcami frakcyjnymi sprzedający specjalne Fiolki, które użyteczne są jedynie na raidach dla postaci, które są exalted z Ekspedycją Cenariona, Sha'tar i szanowani z Wróżbitami i Aldorami. Fiolki są do kupienia tylko dzięki [Mark of the Illidari], które możemy otrzymać w Oku, Twierdzy Nawałnicy, Jaskinii Wężowego Ołtarza, Górze Hyjal i Czarnej Świątyni.

Nagrody za reputację wśród Wróżbitów mogą być zakupione u Kwatermistrza Enurila w banku Wróżbitów na południowym wschodzie Shattrath.

Quartermaster Enuril
<Scryers Quartermaster>
Item Cost Type
Friendly Plans: Enchanted Adamantite Belt 6g Blacksmithing (355)
Design: Brilliant Blood Garnet 6g Jewelcrafting (315)
Honored Pattern: Enchanted Clefthoof Boots 8g Leatherworking (350)
Pattern: Enchanted Felscale Gloves 8g Tailoring (335)
Pattern: Mystic Spellthread 6g Tailoring (335)
Plans: Enchanted Adamantite Boots 6g Blacksmithing (355)
Revered Pattern: Enchanted Clefthoof Gloves 8g Leatherworking (350)
Pattern: Enchanted Felscale Boots 8g Leatherworking (350)
Pattern: Magister's Armor Kit 5g Leatherworking (325)
Plans: Enchanted Adamantite Breastplate 6g Blacksmithing (360)
Recipe: Elixir of Major Firepower 6g Alchemy (345)
Design: Pendant of Withering 12g Jewelcrafting (360)
Gauntlets of the Chosen 16g 9s 92c Plate hands
Retainer's Leggings 22g 61s 20c Leather legs
Scryer's Bloodgem 17g 59s 52c Caster trinket
Seer's Cane 56g 93s 15c Healer staff
Exalted Scryers Tabard 1g Tabard
Pattern: Enchanted Clefthoof Leggings 8g Leatherworking (350)
Pattern: Enchanted Felscale Leggings 8g Leatherworking (350)
Pattern: Runic Spellthread 36g Tailoring (375)
Plans: Enchanted Adamantite Leggings 8g Blacksmithing (365)
Retainer's Blade 208g 3s 72c Agility dagger
Seer's Signet 79g 1s 12c Caster ring

Jeżeli specjalizujemy się w Inskrypcji, nagrody można zakupić u Skryby Veredisa w banku Wróżbitów na południowym wschodzie Shattrath:

Scribe Veredis
Rep Item Stats Cost
Honored [Inscription of the Blade] +13 Critical Strike Rating 2 Arcane Rune
[Inscription of the Knight] +13 Defense Rating 2 Arcane Rune
[Inscription of the Oracle] 5 mana per 5 sec 2 Arcane Rune
[Inscription of the Orb] +13 Spell Critical Strike Rating 2 Arcane Rune
Exalted [Greater Inscription of the Blade] +15 Critical Strike Rating +20 Attack Power 8 Arcane Rune
[Greater Inscription of the Knight] +15 Defense Rating +10 Dodge Rating 8 Arcane Rune
[Greater Inscription of the Oracle] 6 mana per 5 sec +22 Healing 8 Arcane Rune
[Greater Inscription of the Orb] +15 Spell Critical Strike Rating +12 Spell Damage and Healing 8 Arcane Rune

Epickie naszyjniki są sprzedawane przez Ofensywę Rozbitego Słońca, kwatermistrzyni Eldarę Bieżyświt na Wyspie Quel'Danas, które można zakupić jedynie, gdy mamy status exalted z Aldorami lub Wróżbitami. To jakie procsy będzie miał naszyjnik zależy od frakcji, która została wybrana.

Zadania[]

Jeżeli jeszcze nie wybraliśmy pomiędzy Aldorami a Wróżbitami, należy poprzednio wykonać Zadanie:A'dal a później Zadanie:Miasto Światła. Wykonanie tych dwóch zadań rozpocznie nowe zadania, od których zależy czy będziemy friendly z Wróżbitamy, czy może z Aldorami. Wybieraj ostrożnie! Jeśli nawet zdecydujemy się przenieść pomiędzy frakcjami mając już wysokie postępy, zajmie to wiele czasu.

 • Quest:A'dal
  • Quest:City of Light
   • Quest:Allegiance to the Scryers
    • Quest:Voren'thal the Seer
   • Quest:Allegiance to the Aldor
    • Quest:Ishanah

Jednak jeżeli jesteśmy krwawymi elfami, zadanie A'dal nie będzie dostępne, a zamiast tego dostaniemy:

 • Quest:Haggard War Veteran

Natomiast Wojenny Weteran Haggard da nam Zadanie:A'dal.

Miasto Shattrath[]

 • Quest:Report to Spymaster Thalodien (Prowadzi do zadaniowego łańcucha w Otchłani Burz na poziomie 52)

Zadania powtarzalne[]

 • Quest:Firewing Signets (10 Sygnetów Słonecznej Furii, +250 do reputacji)
  • Quest:Single Firewing Signet (1 Sygnet Ognistego Skrzydła, +25 do reputacji, powtarzalny, ale niedostępny po osiągnięciu honored)
  • Quest:More Firewing Signets (10 Sygnetów Ognistego Skrzydła, +250 do reputacji, powtarzalny, ale niedostępny po osiągnięciu honored)
 • Quest:Sunfury Signets (10 Sygnet Słonecznej Furii, +250 do reputacji)
  • Quest:Single Sunfury Signet (1 Sygnet Słonecznej Furii, +25 do reputacji, powtarzalny)
  • Quest:More Sunfury Signets (10 Sygnetów Słonecznej Furii, +250 do reputacji, powtarzalny)
 • Quest:Synthesis of Power (1 Tajemna Księga, +350 do reputacji)

Otchłań Burz[]

W tym miejscu jest wiele zadań dla Wróżbitów związanych z powstrzymaniem działań Słonecznej Furii i wyłączaniem manokuźni w Otchłani Burz. Otrzymamy te zadania w Strefie 52 po osiągnięciu statusu friendly. Gracze mogą również porozmawiać z Arkanistą Savanem w Oddziale Wróżbitów w Shattrath, który zleci nam Zadanie:Raport dla Szpiegmistrza Thalodiena, by porozmawiać z Szpiegmistrzem Thalodienem w Strefie 52.

(Suma punktów reputacji za poniższe zadania: +3995 dla Wróżbitów/ -4395 do reputacji z Aldorami)

Quest:Manaforge B'naar (+250/-275 do reputacji)

 • Quest:Bloodgem Crystals (+250/-275 do reputacji)
 • Quest:High Value Targets (+250/-275 do reputacji)
  • Quest:Shutting Down Manaforge B'naar (+250/-275 do reputacji)
   • Quest:Stealth Flight (+10/-11 do reputacji)
    • Quest:Behind Enemy Lines (+10/-11 do reputacji)
     • Quest:A Convincing Disguise (+250/-275 do reputacji)
      • Quest:Information Gathering (+150/-165 do reputacji)
       • Quest:Shutting Down Manaforge Coruu (+250/-275 do reputacji)
        • Quest:Return to Thalodien
         • Quest:Shutting Down Manaforge Duro (Scryers) (+250/-275 do reputacji)
          • Quest:Shutting Down Manaforge Ara (+250/-275 do reputacji)
         • Quest:Kick Them While They're Down (+250/-275 do reputacji)
          • Quest:A Defector (+75/-83 do reputacji)
           • Quest:Damning Evidence (+250/-275 do reputacji)
            • Quest:A Gift for Voren'thal (+350/-385 do reputacji)
             • Quest:Bound for Glory (+150/-165 do reputacji)
              • Quest:Turning Point (+1000/-1100 reputation)

Dolina Cienistego Księżyca[]

Tu także jest wiele łańcuszków zadaniowych dla Wróżbitów w Sanktuarium Gwiazd na Dolinie Cienistego Księżyca. Zadania te wymagają statusu neutral.

(Suma punktów reputacji za poniższe zadania: +2975 dla Wróżbitów/ -3272.5 punktów reputacji u Aldorów).

 • Quest:Tablets of Baa'ri (+250/-275 do reputacji)
  • Quest:Oronu the Elder (+250/-275 do reputacji)
   • Quest:The Ashtongue Corruptors (+250/-275 do reputacji)
    • Quest:The Warden's Cage (+75/-82.5 do reputacji)
 • Quest:The Ashtongue Broken (+250/-275 do reputacji)
  • Quest:The Great Retribution (+250/-275 do reputacji)
 • Quest:Karabor Training Grounds (+250/-275 do reputacji)
  • Quest:A Necessary Distraction (+250/-275 do reputacji)
   • Quest:Altruis (+75/-82 do reputacji)
    • Quest:Against All Odds
    • Quest:Against the Illidari
    • Quest:Against the Legion
     • Quest:Illidan's Pupil
      • Quest:The Book of Fel Names
       • Quest:Return to the Scryers (+75/-83 do reputacji)
        • Quest:Varedis Must Be Stopped (Scryers) (+1000/-1100 do reputacji)

Galeria[]

Przedmioty[]

Tokeny reputacji Aldorów i Wróżbitów
Aldor Scryer Rep Notes
Mark of Kil'jaeden Firewing Signet 25 (x1) Until honored
Mark of Sargeras Sunfury Signet 250 (x10)
Fel Armament Arcane Tome 350 Rewards Holy Dust or Arcane Rune

Linki zewnętrzne[]

Advertisement