Wowpedia

Hydraguy fandompants.png
Gamepedia oraz Fandom połączyły swoje siły, a nasze zjednoczone zespoły pragną zaprosić wszystkich fanów World of Warcraft do koordynacji swoich wysiłków.
Prosimy udać się do portalu społeczności, aby przedyskutować kwestię konsolidacji ze społecznością World of Warcraft na Fandomie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wowpedia
Advertisement

Odczynniki to przedmioty wymagane do rzucenia specyficznych zaklęć lub użycia specjalnych umiejętności. Znikają po ich wykorzystaniu. Nazwa pochodzi z dziedziny chemii, ale Blizzard zaadaptował ją do zaklęć, jak również (czasem) alchemii.

Odczynniki wykorzystywane w glifach i talentach[]

  • Vanishing Powder
  • Dust of Disappearance
  • Tome of the Clear Mind MoP

Odczynniki wykorzystywane przez zaklęcia lub umiejętności[]

Usunięto z gry Elementy z tej sekcji zostały usunięte z World of Warcraft w aktualizacji 5.0.4.

Nazwa Źródło Używane przez Cena1
Rune of Teleportation Sprzedawca odczynników Mag: Teleport 10s
Rune of Portals Sprzedawca odczynników Mag: Portal (spell) 20s
Arcane Powder Sprzedawca odczynników Mag: Ritual of Refreshment 10s
Light Feather Harpie i ptaki
(różne poziomy)
Mag: Slow Fall
Kapłan: Levitate
Maple Seed Sprzedawca odczynników Druid: Rebirth 2s
Ankh Sprzedawca odczynników Szaman: Reincarnation 20s
Shiny Fish Scales Stworzenia wodne
Poziomy 20-40
Szaman: Water Breathing
Fish Oil Nagi i Murloki
Poziomy 30-50
Szaman: Water Walking

1 Cena bazowa przed naliczeniem obiżek.

Sprzedawcy odczynników znajdują się we wszystkich głównych miastach i w większości miasteczek.

Odczynniki używane przez profesje[]

Niektóre, które wypadają z mobów i są wykorzystywane w recepturach, klasyfikowane są również jako "odczynniki" w grze. (np. w domu aukcyjnym).

Łupy z Żywiołaków[]

Istnieją trzy "poziomy" odczynników żywiołaczych. Używane są przez wszystkie profesje i upuszczane przez żywiołaki na odpowiednim poziomie (szansa zdobycia to 2-10%).

Każdy "poziom" staje się dostępny na odpowiednio wysokich poziomach żywiołaków. Przykładowo, (niemal) wszystkie żywiołaki ognia upuszczają odczynnik najniższego poziomu, czyli Elemental Fire. Żywiołak na poziomie 50+ może upuścić Elemental Fire, Heart of Fire lub Essence of Fire.

Nazwa Poziom przedmiotu Źródło Przeobrażanie
Elemental Earth 25 Żywiołaki Ziemi
Elemental Fire 25 Żywiołaki Ognia
Elemental Air 25 Żywiołaki Powietrza
Elemental Water 25 Żywiołaki Wody
Core of Earth 45 Żywiołaki Ziemi(poziom 40+)
Heart of Fire 45 Żywiołaki Ognia (poziom 40+)
Breath of Wind 45 Żywiołaki Powietrza (poziom 40+)
Globe of Water 45 Żywiołaki Wody (poziom 40+)
Ichor of Undeath 45 Nieumarli (poziom 40+)
Heart of the Wild (herb) 45 Żywiołaki Roślin (poziom 40+)
Essence of Earth 55 Żywiołaki Ziemi (poziom 50+) Przeobraża się w Życie lub Wody
Przeobrażane z Życia lub Ognia
Essence of Fire 55 Żywiołaki Ognia(poziom 50+) Przeobraża się w Ziemię
Przeobrażane z Powietrza
Essence of Air 55 Żywiołaki Powietrza (poziom 50+) Przeobraża się w Ogień
Przeobrażane z Wody
Essence of Water 55 Żywiołaki Wody (poziom 50+) Przeobraża się w Powietrze lub Nieśmierć
Przeobrażane z Ziemi lub Nieśmierci
Essence of Undeath 55 Nieumarli (poziom 50+) Przeobraża się w Wodę
Przeobrażane z Wody
Living Essence 55 Żywiołaki Roślin (poziom 50+) Przeobraża się w Ziemię
Przeobrażane z Ziemi

Inne łupy używane przez profesje[]

Uwaga: Tabelka ta zawiera jedynie łupy, które zaklasyfikowane są w grze jako odczynniki.

Nazwa Poziom przedmiotu Źródło Wykorzystywane przez
Blue Pearl 1 Giant Clam"Olbrzymie Małże na Podłej Rafie Zadanie
Schemat: Flash Bomb
Deviate Scale
Perfect Deviate Scale
1 Moby w Wailing Caverns Wzór: Deviate Scale Cloak
Wzór: Deviate Scale Gloves
Wzór: Deviate Scale Belt
Naga Scale 1 Naga (poziomy 20-40) Wzór: Azure Shoulders
Larval Acid 55 Padlinożerne Robale w Eastern Plaguelands Zaklinanie Rękawic - Threat
Wzory garbarskie na poziomie 300
Fiery Core 60 Moby w Molten Core Wiele receptur z Molten Core
Lava Core 60 Moby w Molten Core Wiele receptur z Molten Core

Zmiany w uaktualnieniach[]

  • MoP Aktualizacja 5.0.4 (2012-08-28): Usunięto odczynniki potrzebne do zaklęć/umiejętności.
  • MoP Aktualizacja 5.0.4 (2012-08-28): Odczynniki, które zostały usunięte w Kataklizmie, ale zostały jako przedmioty powszechne, zostały zmienione na przedmioty *kiepskie.
  • Cataclysm Aktualizacja 4.0.3a (2010-11-23): Odczynniki, które pominięto w poprzednim patchu, zostały zmienione na przedmioty kiepskie.
  • Cataclysm Aktualizacja 4.0.1 (2010-10-12): Kilka odczynników usunięto lub połączono w jeden typ potrzebny do wielu zaklęć.
  • TBC Aktualizacja 2.3.0 (2007-11-13): Blind nie wymaga już odczynnika.

Przypisy[]

 
Advertisement