Wowpedia

Hydraguy fandompants.png
Gamepedia oraz Fandom połączyły swoje siły, a nasze zjednoczone zespoły pragną zaprosić wszystkich fanów World of Warcraft do koordynacji swoich wysiłków.
Prosimy udać się do portalu społeczności, aby przedyskutować kwestię konsolidacji ze społecznością World of Warcraft na Fandomie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wowpedia
Advertisement
Raynewood Tower (Cataclysm).jpg

Wieża Raynewood wybudowana jest w Schronieniu Raynewood w Jesionowej Kniei. Shael'dryn przybyła tu ze Studni Czystości, obok której mieszkała, i dołączyła do niej Melyria Frostshadow z Leśnej Pieśni. Obie wspierają siły obronne Przymierza w tym miejscu.


Mieszkańcy[]

Nazwa Uwagi
Strażnicy
Alliance IconSmall NightElf Female.gif Strażniczka z Jesionowej Kniei
Kupcy
Alliance IconSmall NightElf Male.gif Elestren <Heavy Armor Merchant>
Zlecający zadania
Alliance IconSmall Satyr.gif Avrus Illwhisper
Alliance IconSmall Cenarian Female.gif Shael'dryn przeniesiona ze Studni Czystości
Alliance IconSmall NightElf Female.gif Melyria Frostshadow przeniesiona z Leśnej Pieśni
Advertisement