Wowpedia

Hydraguy fandompants.png
Gamepedia oraz Fandom połączyły swoje siły, a nasze zjednoczone zespoły pragną zaprosić wszystkich fanów World of Warcraft do koordynacji swoich wysiłków.
Prosimy udać się do portalu społeczności, aby przedyskutować kwestię konsolidacji ze społecznością World of Warcraft na Fandomie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wowpedia
Advertisement

"Standardowy" rzadki wróg ma portret otoczony przez srebrnego smoka bez skrzydła.

Rzadki wróg to potwór, którego czas respawnu jest dłuższy niż normalnych przeciwników lub czasami pojawia się tylko podczas niektórych wizyt w instancjach. Portrety rzadkich wrogów, podobnie jak elitarnych, są otoczone wizerunkiem smoka, który odróżnia się od elit srebrnym kolorem i brakiem skrzydeł. Rzadki wróg może być jednak również elitarny, wtedy portret otoczony jest srebrnym smokiem ze skrzydłem.

Zdobycze z rzadkich wrogów są unikalne, jednak niemal zawsze nie wychodzą one jakością ponad [uncommon] (rzadcy wrogowie niskiego poziomu dostarczają zdobyczy o jakości [common]). Rzadcy wrogowie w instancjach mogą również posiadać przy sobie przedmioty z tabeli jakości [rare], które przeważnie są przywiązywane przy podniesieniu. Rzadcy wrogowie w Outland mają przy sobie wyłącznie przedmioty [rzadkie], które są przywiązywane przy użyciu.

Rzadcy wrogowie są często błędnie nazywani "srebrnymi elitami". Jednak w przeciwieństwie do elitarnych wrogów, rzadcy przeważnie nie są silniejsi od normalnych wrogów tego samego typu i poziomu. Przeważnie mają oni podobną liczbę punktów zdrowia oraz zadają podobne obrażenia, lecz mogą posiadać unikalne umiejętności, które często można zgadnąć po samym imieniu postaci. Występują jednak również wrogowie, którzy są zarówno rzadcy, jak i elitarni. Wcześniej taki typ posiadał identyczną otoczkę portretu, jak wróg elitarny (złoty smok ze skrzydłem), przez co nie można było odróżnić rzadkiego elitarnego od zwykłego wroga elitarnego bez konsultacji z zewnętrznymi źródłami. W patchu 2.0.1 wprowadzono nowe oznaczenie - elitarni rzadcy wrogowie mają portret otoczony przez srebrnego smoka, lecz posiada on skrzydło, tak jak wrogowie elitarni.

Wróg, który jest zarówno rzadki, jak i elitarny, ma swój portret otoczony przez srebrnego smoka ze skrzydłem.

Rzadcy wrogowie zawsze mają unikalne imię, jednak nie wszyscy wrogowie z unikalnym imieniem są rzadcy. Nigdy nie są celem zadania, lecz czasami mogą mieć przy sobie przedmioty rozpoczynające zadanie. Rzadcy wrogowie w instancjach są rzadziej generowani niż inne potwory.

Rzadcy wrogowie w grze generalnie mają dłuższy czas respawnu niż normalni wrogowie. Chociaż trudno określić dokładny okres pomiędzy kolejnymi pojawieniami się danego wroga, niektórzy rzadcy wrogowie pojawiają się co kilka godzin. Tym samym niektórzy wrogowie są szczególnie pożądani przez graczy, jeśli pojawiają się rzadko i dostarczają szczególnie cennych przedmiotów, na przykład Zagubiony w Czasie Protosmok w Burzowych Szczytach, który ma przy sobie wysoko cenionego wierzchowca, przyzywanego przedmiotem [Reins of Time-Lost Proto-Drake].

W trakcie rozwoju gry rzadcy wrogowie zostali podzieleni na dwie kategorie - tych, którzy są zabijani dla łupu oraz tych, którzy mogą być oswojeni przez łowców. Dodatki The Burning Crusade oraz Cataclysm obfitują w osiągnięcia związane z polowaniem na rzadkich wrogów oraz ich oswajanie, gdyż niektórzy posiadają wyjątkowy wygląd lub kolor skóry. Blizzard dość szybko zdał sobie sprawę z trendu panującego wśród graczy, co można zobaczyć w przypadku bestii ducha. O ile pierwsza z nich występuje na liście rzadkich wrogów koniecznych do zabicia dla osiągnięcia, to pozostałe już nie są częścią tego wymogu, przez co są rzadziej zabijane przez inne klasy postaci niż łowcy (chociaż mogą mieć ze sobą rzadkie zdobycze).

W dodatku Cataclysm rzadcy wrogowie z unikalnymi zdobyczami zostali podzieleni na kolejne trzy grupy - tych, których można zabić samemu (na przykład Armagedillo, Shok'sharak czy Blazewing), takich, których zabicie jest szczególnym wyzwaniem (np. Kirix, Ankha czy Magria) oraz tych, których ubicie wymaga grupy rajdowej (Xariona, Julak-Doom czy Garr).

Występujący w dodatku Cataclysm rzadcy wrogowie zdatni do wytresowania nie posiadają przy sobie żadnego cennego łupu, nosząc jedynie przedmiot [Crystalline Tear of Loyalty]. Od czasu wprowadzenia Ghostcrawlera i kolejnych w patchu 4.2.0, rzadcy zdatni do wytresowania wrogowie stali się wyzwaniem dla łowców, gdyż ułaskawienie każdego wymaga określonej strategii.

Również w Cataclysm zaszła zmiana, że dawni wrogowie, których zabicie stanowiło element zadania, zostali rzadkimi wrogami (którymi faktycznie nie są, gdyż pojawiają się raczej normalnie) z lepszym łupem niż standardowy. Stworzenia te służą jako przywódcy grup.

Dodatek Mists of Pandaria wprowadził nowy gatunek rzadkich wrogów, Pandariańskich czempionów. Są to czempioni, których zabicie jest szczególnym wyzwaniem, gdyż są oni bardzo silni, posiadają potężne umiejętności, a walka wymaga znacznych umiejętności i czujności. Wśród nich wyróżnia się osiem gatunków, po jednym dla każdej głównej krainy Pandarii. Mają oni przy sobie unikalne nagrody, dostarczając rzadkich zbroi, a każdy ma szansę mieć przy sobie specjalny przedmiot przypisany jedynie do tego jednego czempiona. Walka z czempionami jest częścią serii osiągnięć w Pantarii.

Patch 5.1.0 wprowadził Kampanię Pandariańską w Dziczy Krasarang, wprowadzając dla każdej frakcji trzech określonych rzadkich czempionów. Zabicie ich jest związane z osiągnięciem Money achievement.png I'm In Your Base, Killing Your Dudes, a można na nich zdobyć unikalne błyskotki PvP do użytku w światowym PvP w Pandarii. Patch 5.2.0 wprowadził jedenastu kolejnych rzadkich wrogów występujących na Wyspie Grzmotu, których zabicie jest związane z osiągnięciem Money achievement.png Champions of Lei Shen.

Osiągnięcia[]

Rzadcy wrogowie są powiązani z licznymi osiągnięciami:

  • Money achievement.png Medium Rare - pokonaj jednego rzadkiego wroga w krainach w Outland.
  • Money achievement.png Bloody Rare - pokonaj wszystkich rzadkich wrogów w krainach w Outland.
  • Money achievement.png Northern Exposure - pokonaj jednego rzadkiego wroga w krainach w Northrend.
  • Money achievement.png Frostbitten - pokonaj wszystkich (wymienionych na liście) rzadkich wrogów w krainach w Northrend.
  • Money achievement.png A Worthy Opponent - pokonaj jednego z potężnych czempionów ras pandariańskich, którzy żyją na kontynencie.
  • Money achievement.png Could We Find More Like that? - pokonaj jednego z każdego typu Pandariańskich czempionów.
  • Money achievement.png I'm In Your Base, Killing Your Dudes - pokonaj wszystkich trzech czempionów wrogiej frakcji w Dziczy Krasarang.
  • Money achievement.png Champions of Lei Shen - pokonaj wszystkich rzadkich wrogów wymienionych na liście, występujących na Wyspie Grzmotu.
Advertisement