Wowpedia

Hydraguy fandompants.png
Gamepedia oraz Fandom połączyły swoje siły, a nasze zjednoczone zespoły pragną zaprosić wszystkich fanów World of Warcraft do koordynacji swoich wysiłków.
Prosimy udać się do portalu społeczności, aby przedyskutować kwestię konsolidacji ze społecznością World of Warcraft na Fandomie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wowpedia
Advertisement

Policysign.png

Ten artykuł należy do grupy zaakceptowanych zasad i zaleceń.

Oznacza to, że opisane są tu wypracowane na naszym serwisie zasady tworzenia i edycji treści, do których stosuje się zdecydowana większość użytkowników Wowpedia.

Propozycje zmian zasad zawartych w tym artykule należy zgłaszać na stronie dyskusji.

Skrót do tego artykułu to: Wowpedia:NAZ

Nazwy artykułów i kategorii są tworzone w zgodzie z zasadami opisanymi poniżej. Pozwala to zachować jednolitą strukturę wiki i zapobiega wielokrotnemu opisywaniu tego samego terminu (pod różnymi nazwami).

W razie wątpliwości zastosuj nazwę, która wydaje się najrozsądniejsza, a w wypadku pozostałych możliwości zastosuj przekierowania. Szczegóły w Pomoc:Zasady i zalecenia/Przekierowania.

Artykuły definiujące

Artykuły definiujące to strony, które zawierają wyczerpujący opis danego terminu.

Korzystaj z oryginalnej pisowni zawartej w grze

Nazwy umiejętności, określonych obszarów, zadań, przedmiotów unikatowych, postaci NPC i kampanii muszą zachować oryginalną pisownię.

Korzystaj z nazw w dokładnie taki sam sposób w jaki są zapisane w grze, zachowując pisownię, interpunkcję i wielkie/małe litery. Korzystaj, tam gdzie to możliwe, z liczby pojedynczej.

Przykłady:

Poprawne Błędne
(dopuszczalne przekierowanie)
Entangling Roots Entangling roots
Blasted Lands Blasted lands
Achellios the Banished Achellios The Banished
Achellios the banished
Achellios The banished

Wieloznaczność

Wielokrotnie zdarza się, że jeden termin może odnosić się do dwóch lub więcej różnych elementów. Identyfikatory wieloznaczności pozwalają rozróżniać takie artykuły. Przyjmują zazwyczaj formę dopisanego w nawiasie tekstu, występującego po nazwie artykułu. Identyfikator powinien definiować charakter artykułu.

Zawsze staraj się korzystać z Szablon:Disambig, aby wskazać czytelnikowi inne znaczenia. Jeśli dla jednego terminu istnieją więcej niż dwa znaczenia wskazane jest stworzenie strony ujednoznaczniającej. Jest to specjalny rodzaj strony, zawierającej linki do wszystkich możliwych znaczeń określonego terminu. Przy każdym terminie na takiej stronie powinien znaleźć się krótki opis. Konieczne jest również przypisanie takiej strony do [[Kategoria:Strony ujednoznaczniające]].

Przykładowa strona ujednoznaczniająca wygląda następująco (pokazane źródło strony):

"Nazwa hasła" odnosi się do kilku terminów:
* [[Hasło (krótkie wyjaśnienie)]]
* [[Hasło (inne krótkie wyjaśnienie)]]
* [[Hasło (trzecie wyjaśnienie)]]

[[Kategoria:Strony ujednoznaczniające]]

Artykuły bez jednoznacznego tematu

Większość artykułów ma bardzo konkretną nazwę, będącą najczęściej nazwą terminu, który opisują. Czasami jednak tworzone są artykuły, które mają na celu dostarczenie dodatkowych informacji jedynie o danym aspekcie danego terminu.

W takich wypadkach używany jest następujący sposób nazewnictwa:

"<typ artykułu> <temat> <metoda sortowania>"

Przykładowe nazwy artykułów korzystających z powyższego schematu to:

  • Przewodnik tworzenia postaci
  • Lista trenerów umiejętności według klasy
  • Przegląd instancji na 70 poziomie

Kategorie

Nazwy kategorii muszą stosować się do powyższych wskazówek. Istnieje jednak jeszcze jedna bardzo ważna zasada:

  • Nazwy kategorii oznaczających typ haseł są pisane w liczbie mnogiej

Przykłady:

Poprawne Błędne
Kategoria:Trenerzy Kategoria:Trener

Więcej informacji o kategoriach jest dostępne w artykule Pomoc:Zasady i zalecenia/Kategorie.

Zasady i zalecenia
Zawartość · Poprawność językowa · Podstawy · Nazewnictwo · Tłumaczenia · Kategorie · Linki międzynarodowe · Obrazy · Przekierowania · Usuwanie stron · Szablony · Strony dyskusji · Strony gildii · Strony użytkowników · Sygnatury
Advertisement