Wowpedia

Hydraguy fandompants.png
Gamepedia oraz Fandom połączyły swoje siły, a nasze zjednoczone zespoły pragną zaprosić wszystkich fanów World of Warcraft do koordynacji swoich wysiłków.
Prosimy udać się do portalu społeczności, aby przedyskutować kwestię konsolidacji ze społecznością World of Warcraft na Fandomie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wowpedia
Advertisement
  • Używanie komendy "/cast!<pet ability" już nie rozłącza graczy.
  • Najechanie kursorem na obiekty, które generują koła zębate, nie powinno już powodować zawieszenia się gry lub rozłączenia.
  • Gildyjne tabardy nie powinny być już wyświetlane, gdy postać nie ma założonego gildyjnego tabardu.
  • Pływające combat teksty powinny zawsze znikać.
  • Paski/tytuły NPC pojawiają się teraz poprawnie.
Advertisement