Wowpedia

Hydraguy fandompants.png
Gamepedia oraz Fandom połączyły swoje siły, a nasze zjednoczone zespoły pragną zaprosić wszystkich fanów World of Warcraft do koordynacji swoich wysiłków.
Prosimy udać się do portalu społeczności, aby przedyskutować kwestię konsolidacji ze społecznością World of Warcraft na Fandomie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wowpedia
Advertisement
Klasy Death knight Druid Hunter Mage Monk Paladin Priest Rogue Shaman Warlock Warrior
Opis klasy Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Zaczynając: Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Taktyki: Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Rasy grywalne: Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Zadania: Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Umiejętności: Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Talenty: Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Glify: Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Nauczyciele: Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Zestawy zbrój: Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Poradnik PvE: Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Poradnik PvP: Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Użyteczne Makra: Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr

Nauczyciele paladynów to NPC oferujący paladynom możliwość szkolenia oraz rozwinięcia swoich umiejętności, również tych, które bazują na talentach.

Liczby w nawiasach oznaczają poziom nauczyciela.

Alliance Crest Nauczyciele Przymierza[]

Lokacja Nauczyciele paladynów
TBC Crash Site, Azuremyst Isle
(lokacja startowa Draenei)
 Aurelon (6)
TBC Azure Watch, Azuremyst Isle  Tullas (10)
TBC The Vault of Lights, the Exodar  Kavaan (40)
 Jol (50)
 Baatun (60)
Anvilmar, Dun Morogh
(lokacja startowa krasnoludów)
 Bromos Grummner (5)
Thunderbrew Distillery, Kharanos, Dun Morogh  Azar Stronghammer (12)
Hall of Mysteries, The Mystic Ward, Ironforge  Beldruk Doombrow (50)
 Brandur Ironhammer (50)
 Valgar Highforge (60)
Northshire Abbey, Elwynn Forest
(lokacja startowa ludzi)
 Brother Sammuel (5)
Goldshire, Elwynn Forest  Brother Wilhelm (11)
Cathedral of Light, Cathedral Square, Stormwind  Arthur the Faithful (40)
 Katherine the Pure (50)
 Grayson Shadowbreaker (60)
Temple of the Moon, Darnassus  Rukua (70)
TBC Blood Watch, Bloodmyst Isle  Delemm (25)
 Vindicator Aesom (30)
Thelsamar, Loch Modan IconSmall Dwarf Male.gif Faldoc Stonefaith (25)
Sentinel Hill, Westfall IconSmall Human Female.gif Sister Darnhald (25)
Theramore Isle, Dustwallow Marsh  Brother Karman (45)
Wrath of the Lich King Silver Enclave, Dalaran IconSmall HighElf Male.gif Rulen Lightsreap (80)

Horde Crest Nauczyciele Hordy[]

Location Paladin Trainers
Grommash Hold, Valley of Strength, Orgrimmar  Master Pyreanor (70)
Valley of Wisdom, Orgrimmar  Sunwalker Atohmo (60)
TBC The Sunspire, Eversong Woods
(lokacja startowa krwawych elfów)
 Jesthenis Sunstriker (5)
TBC Falconwing Square, Eversong Woods  Noellene (12)
TBC Farstriders' Square, Silvermoon  Osselan (40)
 Ithelis (50)
 Champion Bachi (60)
Camp Narache, Mulgore  Sunwalker Helaku (5)
Bloodhoof Village, Mulgore  Sunwalker Iopi (13)
Hunter Rise, Thunder Bluff  Sunwalker Saern (50)
 Sunwalker Reha (60)
 Aponi Brightmane (80)
The Royal Quarter, Undercity  Champion Cyssa Dawnrose (60)
TBC Tranquillien, Ghostlands  Haris Lightsbreath (25)
The Crossroads, Northern Barrens  Sunwalker Lonaki (25)
Wrath of the Lich King Sunreaver's Sanctuary, Dalaran IconSmall BloodElf Male.gif Nelur Lightsown (80)

Neutral Neutralni nauczyciele[]

Location Paladin Trainers
TBC Terrace of Light, Shattrath City IconSmall BloodElf Male.gif Blood Knight Argaron (70) (tylko Scryers)
IconSmall Draenei Female.gif Ordo (70) (tylko Aldor)
Advertisement