Wowpedia

Hydraguy fandompants.png
Gamepedia oraz Fandom połączyły swoje siły, a nasze zjednoczone zespoły pragną zaprosić wszystkich fanów World of Warcraft do koordynacji swoich wysiłków.
Prosimy udać się do portalu społeczności, aby przedyskutować kwestię konsolidacji ze społecznością World of Warcraft na Fandomie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wowpedia
Advertisement

Makro - są to skrypty wykonujące komendy z gry. Pozwalają na połączenie wielu akcji w jeden definiowalny przez gracza przycisk, którego można używać jak dowolnego czaru lub umiejętności. Na przykład można wziąść ciąg komend, które zazwyczaj używalibyśmy jedna po drugiej i połączyć je w jeden przycisk który wykona je wszystkie w kolejności. Te pomocne narzędzie odpowiednio użyte poprawia i uprzyjemnia rozgrywkę.


Dużą pomoc można zaleźć na http://wow-space.info/download/macro#ogolne .

Pisane Makra[]

Poprzez poniższe macro użyjemy umiejętności Heroic Strike, 2 trinketów (13. i 14. miejsce w ekwipunku), i zależnie czy jesteśmy w battle/defensive stance, wyczarujemy umiejętność Overpower lub Revenge.

/cast Heroic Strike
/use 13
/use 14
/cast [stance:1] Overpower; [stance:2] Revenge

Do tworzenia makr nie potrzeba znać żadnego specjalnego języka typu C++, Perl czy Python. Wszystko składa się z kilkunastu najprostszych komend. Cały „kurs” pisania macra postanowiłem po prostu napisać jako spis i krótki ich opis.

Warunki[]

Prawie każda komenda składa się z 3 części –/nazwa_komendy [warunki] cel; [warunki] cel; cel. Części warunki i cel można powtarzać bez przepisywania komendy – gdy nie spełnią się 1. warunki, zostają sprawdzone czy 2. warunki się zgadzają – jeżeli tak, to zostaje wykonany 2. cel, jeżeli nie, zostają sprawdzone 3. warunki (jeżeli są). Przykładowo:

/cast [nocombat] Charge; [combat,stance:3] Intercept; Berserker Stance

Powyższe macro użyje umiejętności Charge, gdy nie znajdujesz się w walce; gdy jesteś w walce i w pozycji Berserker Stance – użyje umiejętności Intercept; w przeciwnym wypadku włączy Berserker Stance.

Poniżej znajdziecie listę warunków. Gdy chcecie osiągnąć odwrotny efekt, dodajcie przed warunkiem dopisek „no”. „combat” – sprawdza czy jesteś w walce; „nocombat” sprawdza czy nie jesteś w walce.


 • help — cel jest sojusznikiem
 • harm — cel jest wrogiem
 • exists — cel istnieje
 • dead — cel jest martwy
 • stance:0/1/2/…/n — w danej pozycji/formie
 • stealth — włączony tryb stealth
 • modifier:shift/ctrl/alt lub mod:shift/ctrl/alt — dany klawisz jest aktywny
 • button:1/…/5 lub btn:1/…/5 — macro zostało włączone danym przyciskiem myszki
 • equipped:typ itemu — dany typ itemu jest w ekwipunku
 • channeling:nazwa czaru — channel’ujesz dany czar
 • actionbar:1/…/6 — pasek czarów o danym numerze jest aktywny
 • pet: — dany pet jest aktywny
 • combat — w walce
 • mounted — na mouncie
 • swimming — pływasz
 • flying — na latającym mouncie/pozycji & w powietrzu
 • flyable — w strefie gdzie można latać
 • indoors — w budynku, jaskini, instancji
 • outdoors — j.w. ale odwrotnie
 • party — cel jest w twoim party
 • raid — cel jest w twoim party/raidzie
 • group:party/raid — jesteś w party/raidzie
 • target=xxx/player/mouseover/focus — dana linijka kodu zostanie wyegzekowana na: graczu z imieniem xxx/tobie/graczu który wskazuje twój kursor myszki/twoim focusie


Komendy[]

#showtooltip Pyroblast – Macro posiada ikonkę i tooltip czaru Pyroblast. Zwykle pisze się to w prawie każdym makrze, na samym początku. Można pominąć nazwę czaru, wtedy automatycznie dopisuje opis.
 • /use 3 1, /use 13, /use Conjured Croissant – używa 1. item z 3. backpack’a; używa 13. item w ekwipuku (trinket), używa item o nazwie Conjured Croissant
 • /equip 3 1, /equip Warglaive of Azzinoth – zakłada dany item.
 • /target nazwa_celu – Zaznacza dany cel. Nazwy nie trzeba pisać do końca.
 • /assist nazwa_celu – Zaznacza cel twojego celu (gdy Wiewiorka ma zaznaczony Orzech, /assist Wiewiorka zaznaczy Orzech).
 • /cleartarget – Odznacza (kasuje aktualny cel)
 • /petattack nazwa_celu – Pet zaczyna atakować dany cel.
 • /petfollow – Pet zaczyna za tobą podążać, przestając atakować poprzedni cel.
 • /petautocaston, /petautocastoff, /petautocasttoggle – W(y)łącza auto-czarowanie danej umiejętności.
 • /cast Arcane Shot – czaruje daną umiejętność.
  Przed nazwą czarów takich jak Stealth, Auto Shoot czy Retribution Aura (które, gdybyśmy cały czas spamowali, to będą się nawzajem wyłączać i włączać), możemy dodać wykrzyknik – komenda ta zostanie użyta tylko wtedy, gdy nie mamy danego buffu na sobie. Przykład: /cast Stealthbędzie naprzemiennie włączało i wyłączało niewidzialność, zaś/cast !Stealth będzie tylko wtedy wchodzić w Stealth, gdy w nim nie jesteśmy. UWAGA: Nie działa to jednak przy zwykłych buffach jak np. Arcane Intellect, gdyż ponowne rzucenie tego buffu na gracza, który już go ma na sobie, po prostu odświeży długość trwania danego buffu.
 • /castsequence reset=shift/combat/target/dead Immolate, Corruption, Curse of Agony, Siphon Life – Przy każdym użyciu tego makra, zostaje użyty inny, następny czar.
  Przed nazwami czarów można dodać atrybuty reset=, które powodują reset sekwencji (macro wróci do 1. czaru w kolejce): n – po n sekundach od ostatniego użycia; shift/ctrl/alt – gdy użyjesz macro z wciśniętym przyciskiem; combat – gdy skończysz walkę; target – gdy zmienisz cel; dead – gdy twój bieżący cel zginie. Podany przykład może bardzo ułatwić dps warlockiem.
 • /castrandom nazwa_czaru, nazwa_czaru, nazwa_czaru – używa jeden losowo wybrany czar
 • /stopcasting – natychmiastowo kończy casting (czarowanie, channeling)
 • /startattack – zaczyna atakować dany cel
 • /cancelaura Blessing of Sacrifice – kasuje dany buff
 • /cancelform – wraca do normalnej, ‘człowieczej’ formy
 • /dismount – schodzi z mounta


Skopiowane z http://wow-space.info/wow/macro .

3 najczęściej używane Makra[]


1.Makro, które obiera sobie focus kiedy klikniesz makro na danym mobie. Potem, chociaż masz inny target, możesz BEZ targetowania moba do shackle'a znowu go shacklenąć. Aby usunąć focus target klikamy LEWYM przyciskiem myszki na makrze.

/clearfocus [target=focus,dead]
/clearfocus [target=focus,noexists]
/focus [target=focus,noexists] target
/clearfocus [button:2]
/clearfocus [target=focus, noharm]
/cast [target=focus,exists] Shackle Undead

2.Oczywiście makro możesz użyć również dla Sheepa i innych CC.


Jeśli chcesz mieć wszystkie 3 doty (jako Shadow Priest) pod jednym bindem, to musisz skorzystać z makra castsequence. Przy okazji na początku, jeśli trinket jest ready, używa trinketu, który jest na pierwszym slocie w Twoim inwentarzu. Jeśli chcesz użyć trinketu w drugim slocie, zamiast 13 wpisz 14.

/use 13
/stopcasting
/castsequence reset=target Vampiric Touch, Vampiric Embrace, Shadow Word: Pain


3.Ostatnim makrem wartym polecenia będzie self shield. Krótko mówiąc: rzucasz na siebie tarczę bez zmiany targetu. Jeśli masz niższy lvl, to wpisz odpowiedni rank spella do Twojego lvlu.
/cast [target=player] Power Word: Shield(Rank 12)

Advertisement