Wowpedia

Hydraguy fandompants.png
Gamepedia oraz Fandom połączyły swoje siły, a nasze zjednoczone zespoły pragną zaprosić wszystkich fanów World of Warcraft do koordynacji swoich wysiłków.
Prosimy udać się do portalu społeczności, aby przedyskutować kwestię konsolidacji ze społecznością World of Warcraft na Fandomie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wowpedia
Advertisement
Backpack.png

Przedmiot to rzecz, którą postać w World of Wacraft może posiadać, reprezentowana przez ikonę w plecaku lub na karcie postaci. Przedmiot przeważnie nie jest obiektem w świecie gry, chociaż czasami przedmiotowi odpowiadają obiekty. Dla przykładu przedmioty ubioru można użyć, a obiekty ubioru przedstawiane są na postaci.

Postać może zakupić przedmioty u handlarzy, otrzymać je za wykonane zadania lub zdobyć przedmioty z wielu obiektów, takich jak trupy wrogów. Większość przedmiotów można sprzedać u handlarzy. Zależnie od przywiązania, mogą lub nie zostać sprzedane w domu aukcyjnym lub przesłane do innego gracza.

Można wchodzić w interakcję z przedmiotami, używać, kupować, sprzedawać lub wywołać określoną akcję klikając prawym przyciskiem myszy. Prawy przycisk myszy wywołuje różne, czasami nieoczekiwane, rezultaty - próba użycia przedmiotu podczas rozmowy z handlarzem spowoduje jego sprzedanie (można go jednak odkupić za cenę sprzedaży, bez marży handlarza). Niektóre przedmioty posiadają pasywne umiejętności i wystarczy je mieć przy sobie, by ich używać.

Istnieje trend, by przedmioty wywoływały umiejętność nauczenia przyzywania danych obiektów, by przedmioty nie zajmowały miejsca w plecaku. Towarzysze i wierzchowce nie są już przywoływane z przedmiotów, lecz przyzywane.

Pojemniki mogą zawierać inne przedmioty lub reprezentować same siebie.

Przedmioty podzielone są na kilka kategorii, bazujących na ich użyteczności i częstości występowania. Zobacz hasło Jakość.

Advertisement