Wowpedia

Hydraguy fandompants.png

Gamepedia oraz Fandom połączyły swoje siły, a nasze zjednoczone zespoły pragną zaprosić wszystkich fanów World of Warcraft do koordynacji swoich wysiłków.
Prosimy udać się do portalu społeczności, aby przedyskutować kwestię konsolidacji ze społecznością World of Warcraft na Fandomie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wowpedia
Advertisement

Klan Ironforge był najprawdopodobniej pierwotnym klanem krasnoludzkim, który wyewoluował z ziemnych i zamieszkiwał Ironforge. W pewnym momencie rozbił się on na trzy klany: Bronzebeard, Wildhammer oraz Ciemne Żelazo. Klan Ironforge był rządzony przez Wysokiego Króla Modimusa Anvilmara, który najsilniejsze więzi krwi i historii miał z klanem Bronzebeard. Trzema klanami władali thanowie Madoran Bronzebeard, Khardros Wildhammer i than-czarownik Thaurissan.

Klan Ironforge pokojowo rządził przez około 300 lat, aż doszło do rozbicia na trzy klany. Wildhammerowie chcieli nawiązać więzi handlowe i dyplomatyczne z wysokimi elfami, co było wtedy tematem tabu wśród krasnoludów. Chcieli oni również większych wpływów w Ironforge. Członkowie Ciemnego Żelaza praktykowali magię tajemną, czarną sztukę, która mogła zniszczyć cały krasnoludzki lud. Ku własnej zgubie, klany zaczęły zamieszkiwać różne rejony. Bronzebeardowie pozostali w Ironforge, podczas gdy Wildhammerowie żyli poza miastem, a Ciemne Żelazo zamieszkiwało tereny położone pod nim. Jednakże wszystkie klany łaknęły władzy nad Ironforge. Śmierć Modimusa Anvilmara zakończyła niespokojny pokój.

Klan Bronzebeard nie miał zamiaru tolerować braku posłuszeństwa pozostałych dwóch klanów i wygnał je po krótkiej, acz krwawej bitwie. Niektóre krasnokludy opuściły klan, by dołączyć do pozostałych dwóch klanów i zmienili swoje nazwiska, tak jak dwóch synów Rumholta Thunderaxe'a, którzy dołączyli do Ciemnego Żelaza i zmienili nazwisko na "Pikesplitter".

Gdy Ciemne Żelazo zwróciło się przeciwko dwóm pozostałym klanom, ostatni pozostały w Ironforge klan Bronzebeard sprzymierzył się z Wildhammerami, by zapobiec i odeprzeć atak. Wspólnie klanom udało się odeprzeć Ciemne Żelazo aż do Gór Czerwonej Grani. Większość armii trzech klanów została zniszczona gdy magowie Ciemnego Żelaza uwolnili Ragnarosa.

Advertisement