Wowpedia

Hydraguy fandompants.png
Gamepedia oraz Fandom połączyły swoje siły, a nasze zjednoczone zespoły pragną zaprosić wszystkich fanów World of Warcraft do koordynacji swoich wysiłków.
Prosimy udać się do portalu społeczności, aby przedyskutować kwestię konsolidacji ze społecznością World of Warcraft na Fandomie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wowpedia
Advertisement
Klasy Death knight Druid Hunter Mage Monk Paladin Priest Rogue Shaman Warlock Warrior
Opis klasy Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Zaczynając: Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Taktyki: Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Rasy grywalne: Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Zadania: Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Umiejętności: Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Talenty: Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Glify: Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Nauczyciele: Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Zestawy zbrój: Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Poradnik PvE: Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Poradnik PvP: Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Użyteczne Makra: Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr

Umiejętności Łowcy są zdolnościami używanymi przez łowców. Większość zdolności są podzielone pomiędzy wszystkie specjalizacje, podczas gdy niektóre są typowe dla jednej (lub dwóch) specjalizacji.

Klasa[]

Wszyscy łowcy automatycznie uczą się następujących zdolności na odpowiednim poziomie, bez wzlędu na specjalizacje. Zdolności pupila są umieszczone w innej części tego artykułu.

 • Zdolność Poziom
  Call Pet 1
  Critical Strikes (hunter) 1
  Revive Pet 1
  [Steady Shot] 3
  Tracking (hunter) 4
  Concussive Shot 8
  Beast Lore 10
  Call Pet 10
  Control Pet 10
  Dismiss Pet 10
  Tame Beast 10
  Feed Pet 11
  Disengage 14
  Eagle Eye 16
  Mend Pet 16
  Counter Shot 22
  Aspect of the Cheetah 24
  Multi-Shot 24
  Freezing Trap 28
  Feign Death 32
  Tranquilizing Shot 35
  Explosive Trap 38
  Flare 38
  Trueshot Aura 39
  Mail Specialization 40
  Call Pet 42
  Misdirection 42
  Ice Trap 48
  Trap Launcher 46
  Distracting Shot 52
  Aspect of the Pack 56
  Call Pet 62
  Master's Call 74
  Deterrence 78
  Call Pet 5 82
  Aspect of the Fox 84
  Camouflage 85

Specjalizacje[]

Trzy specjalizacje łowcy to Beast Mastery (dystansowy DPS), Marksmanship (dystansowy DPS) i Survival (dystansowy DPS).

Jeśli chcesz dokładniej poznać charakter i siły każdej specjalizacji, odwiedź Hunter specializations.

 • Beast Mastery
  Ability Level
  [Arcane Shot] 10
  Kill Command 20
  Beast Cleave 24
  Focus Fire 30
  Kill Shot 32
  Bestial Wrath 40
  Cobra Strikes 43
  Kindred Spirits 50
  Invigoration 58
  Exotic Beasts 63
  Mastery: Master of Beasts 80
  Cobra Shot 81
  Attunement: Animal Handler 90
  Enhanced Camouflage 92-98
  Enhanced Basic Attacks
  Improved Beast Cleave
  Improved Focus Fire
 • Marksmanship
  Ability Level
  [Steady Shot] 3
  Aimed Shot 10
  Careful Aim 20
  Kill Shot 35
  Bombardment 45
  Rapid Fire 54
  Chimaera Shot 60
  Mastery: Sniper Training 80
  Attunement: Lethal Shots 90
  Enhanced Camouflage 92-98
  Enhanced Aimed Shot
  Enhanced Kill Shot
  Improved Focus
 • Survival
  Ability Level
  [Arcane Shot] 1
  Explosive Shot 1
  Survivalist 10
  Trap Mastery 10
  Black Arrow 50
  Entrapment 55
  Serpent Sting 68
  Mastery: Essence of the Viper 80
  Cobra Shot 81
  Attunement: Lightning Reflexes 90
  Enhanced Camouflage 92-98
  Empowered Explosive Shot
  Enhanced Entrapment
  Enhanced Traps

Talenty[]

Talenty stają się dostępne na 15 poziomie. Nowy poziom odblokowuje się co 15 poziomów postaci. Tylko jeden talent może zostać wybrany na każdym poziomie. Szablon:Hunter talents

Glify[]

Glif

Szablon:Hunter glyphs

Zdolności pupila[]

Główny artykuł: Pet abilities
 • Acid Spit
 • Ancient Hysteria
 • Ankle Crack
 • Bad Manner
 • Bite
 • Burrow Attack
 • Claw (pet)
 • Clench
 • Corrosive Spit
 • Cower (pet)
 • Demoralizing Roar (pet)
 • Demoralizing Screech
 • Dust Cloud
 • Embrace of the Shale Spider
 • Eternal Guardian
 • Fearless Roar
 • Fire Breath
 • Frost Breath
 • Froststorm Breath
 • Furious Howl
 • Gore
 • Growl (pet)
 • Harden Carapace
 • Horn Toss
 • Lava Breath
 • Lightning Breath
 • Lock Jaw
 • Lullaby
 • Monstrous Bite
 • Nether Shock
 • Paralyzing Quill
 • Petrifying Gaze
 • Pin
 • Play
 • Prowl (pet)
 • Pummel (pet)
 • Qiraji Fortitude
 • Ravage (pet)
 • Reflective Armor Plating‎
 • Rest (pet)
 • Roar of Courage
 • Serenity Dust
 • Shell Shield
 • Smack
 • Snatch
 • Sonic Blast
 • Spirit Mend
 • Spirit Strike
 • Spirit Walk
 • Spore Cloud
 • Stampede (pet)
 • Still Water
 • Sting
 • Surface Trot
 • Tailspin
 • Tear Armor
 • Time Warp (pet)
 • Trick
 • Tendon Rip
 • Terrifying Roar
 • Trample
 • Venom Web Spray
 • Web
 • Web Wrap (pet)
Advertisement