Wowpedia

Hydraguy fandompants.png
Gamepedia oraz Fandom połączyły swoje siły, a nasze zjednoczone zespoły pragną zaprosić wszystkich fanów World of Warcraft do koordynacji swoich wysiłków.
Prosimy udać się do portalu społeczności, aby przedyskutować kwestię konsolidacji ze społecznością World of Warcraft na Fandomie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wowpedia
Advertisement

Gospoda Placu Sokolnego Skrzydła [48, 48] znajduję się na południowo-wschodniej części Placu Sokolnego Skrzydła

Kupcy[]

Nauczyciele klasowi[]

  • IconSmall BloodElf Male.pngHorde [12] Celoenus <Warlock Trainer> [48, 48] - Pierwsze Piętro
  • IconSmall BloodElf Female.pngHorde [12] Daestra <Demon Trainer> [48, 48] - Pierwsze Piętro
  • IconSmall BloodElf Female.pngHorde [12] Garridel <Mage Trainer> [48, 48] - Pierwsze Piętro
  • IconSmall BloodElf Male.pngHorde [12] Ponaris <Priest Trainer> [48, 48] - Pierwsze Piętro

Nauczyciele profesji[]

  • IconSmall BloodElf Female.pngHorde [30] Aleinia <Jewelcrafting Trainer> [49, 47] - Parter
  • IconSmall BloodElf Female.pngHorde [8] Kanaria <First Aid Trainer> [49, 48] - Pierwsze Piętro
  • IconSmall BloodElf Female.pngHorde [14] Quarelestra <Cooking Trainer> [49, 47] - Pierwsze Piętro
Advertisement