Wowpedia

Hydraguy fandompants.png
Gamepedia oraz Fandom połączyły swoje siły, a nasze zjednoczone zespoły pragną zaprosić wszystkich fanów World of Warcraft do koordynacji swoich wysiłków.
Prosimy udać się do portalu społeczności, aby przedyskutować kwestię konsolidacji ze społecznością World of Warcraft na Fandomie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wowpedia
Advertisement

Punkt doświadczenia (potocznie EXP lub XP) jest jednostką miary postępu level postaci. Awansowanie na kolejny poziom wymaga określonej ilości punktów doświadczenia, która określona jest wzorem.

W World of Warcraft, możesz zdobywać doświadczenie zabijając stworzenia (tzw. grinding), wykonując zadania, eksplorując świat gry, biorąc udział w bitwach bądź zbierając materiały dzięki profesjom takim jak górnictwo czy zielarstwo (lecz nie skórowanie[1]). Raidy również dają XP, lecz w bardzo małych ilościach.

Oparte jest to o ideę, mówiącą że postacie pokonujące silniejszych przeciwników, zdobywają doświadczenie bitewne, które pozwala im polepszać swoje umiejętności. Ten system został zaadoptowany z D&D (Dungeons and Dragons - Lochy i Smoki) i jest w tej formie obecny niemal we wszystkich grach RPG (role-playing).

XP do awansu na kolejny poziom[]

Główny artykuł: Formulas:XP To Level

Doświadczenie potrzebne do danego poziomu jest określone przez wzór, na który wpływa kilka różnych współczynników. Do poziomu 10, potrzeba 8*CL zabitych stworzeń tego samego poziomu co gracz, by awansować na następny poziom, gdzie CL oznacza Twój obecny poziom (Current Level).

Na poziomie 11, "współczynnik redukcji poziomu trudności" dodany w aktualizacji 2.3.0 włączy się, redukując XP potrzebne do zdobycia kolejnego poziomu. Na poziomie 30 "współczynnik trudności" (z oryginalnej wersji gry) wejdzie w użytek, zwiększając liczbę potrzebnych do zabicia stworzeń.

Na poziomie 60, przewidywana liczba XP z zabitych stworzeń Twojego poziomu drastycznie wzrośnie, jako, że jest założone, iż będziesz zabijać stworzenia w Zaświecie. To zwiększa liczbę XP potrzebnych do osiągnięcia kolejnych poziomów. Jednakże, w tym samym czasie, inny współczynnik redukcji (aktywny tylko podczas poziomów 60-70, dodany przy oddaniu graczom dodatku WotLK) wchodzi w życie redukując potrzebną ilość punktów doświadczenia.

Na poziomie 70, spodziewana liczba EXPa z zabijania stworzeń Twojego poziomu ponownie drastycznie wzrasta, jako, że prawdopodobnie przejdziesz na Północną Grań. Redukcja z poziomów 60-70 wygasa, powodując duży skok w ilości wymaganego do awansu doświadczenia.

Punkty doświadczenia z zadań[]

Następująca formuła jest dla XP zdobywanego przez wykonywanie zadań na różnych poziomach.

Poziom_postaci <= Poziom_Zadania + 5 : XP_Z_Zadania = 100 % lub Całe_doświadczenie_z_zadania
Poziom_postaci = Poziom_Zadania + 6 : XP_Z_Zadania = 80 % lub Zaokrąglij(Całe_doświadczenie_z_zadania * 0.8 / 5) * 5
Poziom_postaci = Poziom_Zadania + 7 : XP_Z_Zadania = 60 % lub Zaokrąglij(Całe_doświadczenie_z_zadania * 0.6 / 5) * 5
Poziom_postaci = Poziom_Zadania + 8 : XP_Z_Zadania = 40 % lub Zaokrąglij(Całe_doświadczenie_z_zadania * 0.4 / 5) * 5
Poziom_postaci = Poziom_Zadania + 9 : XP_Z_Zadania = 20 % lub Zaokrąglij(Całe_doświadczenie_z_zadania * 0.2 / 5) * 5
Poziom_postaci >= Poziom_Zadania + 10 : XP_Z_Zadania = 10 % lub Zaokrąglij(Całe_doświadczenie_z_zadania * 0.1 / 5) * 5

Niektóre zadania z niższych poziomów (Poziom_Zadania < 10) wydają się dawać pełny XP wyłącznie dla Poziom_postaci <= Poziom_Zadania + 4, różniąc się o 1 poziom z tabelą powyżej.

Dla tabeli, zobacz Kolory trudności stworzeń.

Z poszanowaniem dla obecnego poziomu, zadania z wyższych poziomów dają relatywnie więcej punktów doświadczenia. Jednakże, W czasie, który jest potrzebny do wykonania trudniejszych zadań, możliwe jest wykonanie kilku zadań z niższych poziomów. Każda traktowana osobno, lecz nie można mylić bezwzględnej wartości punktów doświadczenia otrzymywanego jako liczba z względną ilością xp otrzymywaną jako procent wymagań obecnego poziomu. Jedną strategią jest unikać czerwonych zadań, opuścić większość pomarańczowych i skupić się na żółtych i zielonych. Jeśli chcesz, trudniejsze zadania możesz zrobić później. jeśli jednak poszedłeś dalej, jest mnóstwo nowych, łatwiejszych zadań w kolejnych lokacjach.

Ponadto, miej w pamięci, że wypełniając zadania trudnijesze, z wyższych poziomów, osiągniesz punkt, gdzie obecne zielone i żółte zadania staną się szare (nie dają doświadczenia) i nie masz żadnych kolejnych zadań. Wszystko co wtedy pozostaje to grind...

Rób zielone i żółte zadania, a spokojnie i bez problemów dotrzesz do najwyższego poziomu.

Modyfikatory XP[]

Jest kilka różnych dróg na zdobycie bonusowych punktów doświadczenia za wykonywanie tych samych zadań. Są to: status wypoczęty, Zrekrutuj przyjaciela, wzmocnienie z Dziennika podróżnika oraz Powiązana z kontem modyfikatory scheda.

Bonus wypoczęcia (Rested Bonus) - Normalnie, pasek doświadczenia wypełniony jest fioletem jako ilością zdobytego doświadczenia. Kiedy postać jest w stanie wypoczęcia, pasek wypełnia się kolorem niebieskim i każdy zdobyty punkt doświadczenia (oprócz tych z zadań) zostanie podwojony (2x). Postać zdobędzie ten bonus jeśli pozostanie przez jakiś czas w karczmie bądź stolicy. Im dłużej zostaje wewnątrz, tym więcej doświadczenia zdobędzie zanim powróci do normalnego stanu (przedstawiane za pomocą wpół przeźroczystego niebieskiego paska wyprzedzającego ilość zdobytego doświadczenia na pasku expa.

Zrekrutuj przyjaciela (Recruit-A-Friend) - (notka: Czytaj więcej tutaj: Zrekrutuj przyjaciela) Po zaproszeniu przyjaciela na czas wersji trial, oboje - Ty i Twój rekrut dostaniecie bonus potrójnego (3x) doświadczenia na każde zdobyte doświadczenie (nie kumuluje się ze stanem wypoczęcia) tak długo jak jesteście w grupie i wystarczająco blisko siebie w świecie gry.

Dziennik podróżnika (Adventurer's Journal) - (Działa tylko na postaciach poniżej poziomu 85.) Jest szansa, że po przeczytaniu Dziennika podróżnika (tworzonego przez Skrybę), dostaniesz wzmocnienie, które obdarzy Cię 10% zwiększeniem otrzymywanych punktów doświadczenia z zabijanych stworzeń i wypełnianych zadań.

Powiązana z kontem scheda (Bind to accout Heirlooms) - (notka: Czytaj więcej tutaj: Powiązane z kontem and Scheda) Gracze mogą kupić zbroje, które wiązane są z kontem gracza (włączając wszystkie postacie na wszystkich serwerach i frakcjach od aktualizacji 5.4.2). 

Części zbroi ze schedy (nie licząć ozdób (trinkets)) zezwalają na zdobycie większej ilości doświadczenia nosząc je. Bonusowe doświadczenie z hełmów, płaszczy, kołnierzy, kirysów i pierścieni łączą się z innymi oraz z bonusem wypoczęcia, i wpływają na doświadczenie zdobywane przez zadania, lecz nie łączą się z esencją Wintergrasp.

Zyski z bonusów z kołnierzy, kirysów i pierścieni schedowych działają tylko do poziomu 80. Hełm i płaszcz będą dalej dostarczać dodatkową ilość doświadczenia do poziomu 85. Z hełmem, kołnierzem, kirysem, płaszczem i pierścieniami na sobie, postać na poziomie z przedziału 1-80 otrzymuje zwiększone o 40% doświadczenie z zadań i zabić, spadając do dodatkowego 15% na poziomach 81-85.

Stworzenia na szarym poziomie[]

Jeśli szukasz formuły do obliczenia szarego poziomu, zobacz Formulas:Mob XP.
Jeśli szukasz dla podobnej tabeli z większą ilością informacji, zobacz Mob difficulty colors.

Zabicie stworzenia przestaje dawać punkty doświadczenia jeśli poziom tego stworzenia jest za niski. Poziom tego stworzenia, wypisany przy jego portrecie staje się szary. Jest to zwane Szarym poziomem i występuje w zależności od Twojego poziomu.

Cała formuła dla szarego poziomu jest raczej skomplikowana, więc tu jest tabela. Stworzenia na podanym, bądź poniżej tego poziomu nie dają już doświadczenia.

Poziom postaci Szary poziom
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 1
7 2
8 3
9 4
10 4
11 5
12 6
13 7
14 8
15 9
16 10
17 11
18 12
19 13
20 13
Poziom postaci Szary poziom
21 14
22 15
23 16
24 17
25 18
26 19
27 20
28 21
29 22
30 22
31 23
32 24
33 25
34 26
35 27
36 28
37 29
38 30
39 31
40 31
Poziom postaci Szary poziom
41 32
42 33
43 34
44 35
45 35
46 36
47 37
48 38
49 39
50 39
51 40
52 41
53 42
54 43
55 43
56 44
57 45
58 46
59 47
60 51
Poziom postaci Szary poziom
61 52
62 53
63 54
64 55
65 56
66 57
67 58
68 59
69 60
70 61
71 62
72 63
73 64
74 65
75 66
76 67
77 68
78 69
79 70
80 71
Poziom postaci Szary poziom
81 72
82 73
83 74
84 75
85 76
86 77
87 78
88 79
89 80
90 81
 • Szary poziom 0 oznacza, że żadne stworzenia nie są szare na tym poziomie postaci.
 • Im niższy jest Szary poziom (większa różnica pomiędzy poziomem postaci i szarym poziomem) tym lepiej dla gracza, gdyż oznacza to więcej dających doświadczenie stworzeń.
 • Dla poziomów postaci 6-39 jest mały skok z korzyścią dla gracza co każde 10 poziomów.
 • Dla poziomów postaci 40-59 jest mały skok z korzyścią dla gracza co każde 5 poziomów.
 • Na poziomie postaci 60. jest duży skok na niekorzyść gracza.
 • Dla poziomów postaci 60-80 Szary Poziom to po prostu 9 poziomów poniżej poziomu postaci.

Zablokowanie poziomu[]

Główny artykuł: Level locking

Jeśli nie chcesz zdobywać więcej XP (np. planujesz stworzyć Twinka), możesz odwiedzić Alliance Behstena lub Horde Slahtza by wyłączyć zdobywanie doświadczenia. Taka usługa kosztuje 10g by zablokować oraz 10g by odblokować tą funkcję.

Pieniądze zamiast doświadczenia na maksymalnym poziomie[]

Kiedy postać osiąga najwyższy, możliwy poziom (60 dla WoW Icon update.png, 70 dla TBC, 80 dla Wrath of the Lich King, 85 dla Cataclysm, 90 dla MoP) będzie otrzymywać pieniądze zamiast punktów doświadczenia za wykonywanie zadań. Tak długo, jak może to zostać określone, dla wszystkich tych wersji przelicznika formuła wygląda tak:[potrzebne potwierdzenie] 

Pieniądze w miedziakach (copper) = XP * 6

Gracze, którzy wyłączyli zdobywanie doświadczenia u Alliance Behstena or Horde Slahtza NIE otrzymują żadnych pieniędzy jako rekompensaty punktów doświadczenia jakie normalnie by otrzymali.

Zmiany w aktualizacjach[]

Cataclysm Aktualizacja 4.3.0 (2011-11-29): XP needed to gain levels 71 - 80 lowered by 33%
Cataclysm Aktualizacja 4.0.1 (2010-10-12): Gathering herbs and Mining will give XP.[2][3]
Wrath of the Lich King Aktualizacja 3.2.0 (2009-08-04): Battleground experience has arrived!

 • Players will now be awarded experience for completing objectives and actions that yield honor in Battlegrounds (honorable kills not included).
 • Players who do not wish to gain experience through PvP can visit Behsten in Stormwind or Slahtz in Orgrimmar - both located near the Battlemasters in either city - and turn off all experience accumulation for the cost of 10g.
 • Disabling experience gains will prevent a player from gaining experience through any means available in the game.
 • Players with experience gains turned off who compete in Battlegrounds will face off only against other players with experience gains turned off.
 • After disabling experience gains, hunter pets will continue to gain experience up to the level of the hunter.
 • Behsten and Slahtz can reinstate experience gains for players, for a 10g fee of course. Any experience that would've been accumulated if experience gains were enabled cannot be recovered.

Przypisy[]

 
 1. Blizzard Entertainment Vrakthris 2010-12-09. #3 - Xp for skinning?. Official Customer Support forum (US).
 2. Blizzard Entertainment Natryndon 2010-10-16. #8 - [BUG] - Node-based Gathering Skills Give XP. Old Official forums (US). Archived from the original on 2010-10-16.
 3. Szablon:Wowinsider 2010-09-13. Cataclysm Beta: Mining and herbalism give experience. WoW Insider.
Advertisement