Wowpedia

Hydraguy fandompants.png
Gamepedia oraz Fandom połączyły swoje siły, a nasze zjednoczone zespoły pragną zaprosić wszystkich fanów World of Warcraft do koordynacji swoich wysiłków.
Prosimy udać się do portalu społeczności, aby przedyskutować kwestię konsolidacji ze społecznością World of Warcraft na Fandomie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wowpedia
Advertisement

Mianem dropu określamy każdy przedmiot występujący w grze, który zostanie zdobyty na wrogich mobach lub zostanie znaleziony w skrzyniach. Zamiennie stosuje się również termin loot.

Drop z zadań[]

Wiele przedmiotów związanych z zadaniami pojawia się jedynie, gdy gracz jest w trakcie wykonywania określonego zadania, które widnieje w jego Dzienniku Zadań.

Większość przedmiotów wymaganych przez zadania polegające na dostarczeniu konkretnego przedmiotu czy pozbawieniu głowy konkretnego moba, gracze mogą pozyskać z trupa wspólnie, po jednym przedmiocie na gracza.

Przedmioty związane z zadaniami, które wymagają zebrania określonej ilości przedmiotów, mogą być zbierane tylko przez jednego gracza w tym samym czasie.

Pierwszy typ przedmiotów może zostać pobrany przez każdego gracza, bez wpływu jest tutaj priorytet zbierania przedmiotów (taki jak Zbiór Grupowy (Group Loot) czy Wolny dla Wszystkich (Free For All)), podczas gdy drugi typ podporządkowany jest normalnym prawom zbierania przedmiotów. Jeśli tylko jedna osoba w grupie jest w trakcie wykonywania zadania zbierackigo, może ona pobrać przedmiot z każdego poległego moba, bez patrzenia na priorytet zbioru. Również będzie mogła ona zbierać pieniądze i rozpocząć losowanie każdego cennego przedmiotu, którego wartość jest ponadprzeciętna.

Istnieją również przedmioty związane z zadaniami, które można zdobyć bez względu na to, czy gracz jest w trakcie wykonywania zadania, czy nie. Część z nich może zostać wykorzystana w inny sposób, inne są wykorzystywane tylko przy zadaniu z nimi powiązanym. Często nie są to przedmioty przywiązane do duszy i mogą podlegać handlowi, jak również mogą być sprzedawane i kupowane od innych graczy.

Ostatnim rodzajem przedmiotów związanych z zadaniami są przedmioty, które rozpoczynają zadania. Każdy gracz w grupie może zdobyć taki przedmiot, bez względu na priorytet zbierania. Czasami taki przedmiot posiada wymagany poziom do użycia, a niektóre mogą być użyte w inny sposób.

Przedmioty światowego dropu[]

Terminem 'world drop' określa się przedmiot, który losowo może wypaść z każdego moba lub skrzyni (o określonym poziomie) w dowolnym miejscu na świecie. Przedmioty takie są bardzo ciężkie do masowego zbierania, gdyż nie są przypisane do żadnej grupy wrogów i mają bardzo niewielką szansę wypadnięcia. Znakomita większość przedmiotów "world drop" posiadają jakość niecodzienną lub wyższą, lecz nie jest to zasadą.

Przykład Swiftness Potion - może wypaść niemal z każdego wroga poziomu 12-20, jednakże występuje bardzo rzadko.
Przykład: Weather-Beaten Journal może wypaść z każdej ławicy ryb.

Wielu poszukuje przedmiotów powiązywanych po założeniu jakości rzadkiej lub jeszcze rzadkiej jakości epickiej, szczególnie broni i elementów pancerza. Ze względu na rzadkość pojawiania się, przedmioty zakwalifikowane jako światowy drop mogą osiągać bardzo wysokie ceny w Domach Aukcyjnych.

Występują również dropy obszarowe, powiązane z konkretnym obszarem lub kontynentem.

Drop kontynentalny[]

Jest to rzadko używany termin, jednak niektóre przedmioty o jakości niecodziennej lub wyższej są przypisane tylko do jednego kontynentu.

Przykład: Wszystkie przedmioty z zestawu z nazwą "Bristlebark" (Bristlebark Boots, Bristlebark Bindings itp.) mogą wypaść z każdego moba o określonym poziomie na terytorium Kalimdoru (również w instancjach), jednakże nie we Wschodnich Królestwach. Z innej strony, wszystkie elementy uzbrojenia z nazwą "Silver-thread| (na przykład Silver-thread Gloves) mogą wypaść tylko we Wschodnich Królestwach.

Drop obszarowy[]

Dropy obszarowe są częściowymi dropami światowymi. Mają one małą szansę wypadnięcia z moba, ograniczoną dodatkowo do konkretnej strefy, instancji czy obszaru.

Każda instancja posiada własny unikalny zestaw przedmiotów, które można tam zdobyć. Tak jak w przypadku dropu światowego, mają one niezwykle małą częstośćpojawiania i mogą wypaść z kazdego moba w strefie, przeważnie są to przedmioty powiązywane po założeniu.

Przykład: Necrology Robes to rzadki drop, który może wypaść z każdego wroga w instancji Shadowfang Keep.

Drop statyczny[]

Terminem dropu statycznego (Static drop) określami przedmioty, które wypadają z konkretnego moba lub grupy mobów.

Przykład: Spellforce Rod może wypaść z mobów Venture Co. Surveyor w określonej części obszaru Stranglethorn Vale.

Drop z bossów[]

Podgrupą dropu statycznego są przedmioty, które mogą wypaść tylko z bossów w instancjach lub poza nimi. Najlepsze z tych przedmiotów są powiązane po podniesieniu.

Drop epicki[]

Pojawienie się fioletowego przedmiotu jakości epickiej na zewnątrz lub wewnątrz instancji. Większość takich przedmiotów wypada w instancjach, jednak istnieją rzadkie przypadki epickiego dropu poza nimi.

Drop legendarny[]

Pojawienie się pomarańczowego przedmiotu legendarnej jakości wewnątrz instancji lub poza nimi. Większość takich przedmiotów wypada z bossów w instancjach rajdowych najwyższego poziomu i pojawia się dość rzadko.

Przykład:  [Warglaive of Azzinoth] wypada z moba Illidan Stormrage w instancji Black Temple.

Drop artefaktów[]

Pojawienie się brązowo-złotych przedmiotów jakości artefaktu. Taki drop jak narazie nie występuje w grze.

Advertisement