Wowpedia

Hydraguy fandompants.png
Gamepedia oraz Fandom połączyły swoje siły, a nasze zjednoczone zespoły pragną zaprosić wszystkich fanów World of Warcraft do koordynacji swoich wysiłków.
Prosimy udać się do portalu społeczności, aby przedyskutować kwestię konsolidacji ze społecznością World of Warcraft na Fandomie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wowpedia
Advertisement
Klasy Death knight Druid Hunter Mage Monk Paladin Priest Rogue Shaman Warlock Warrior
Opis klasy Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Zaczynając: Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Taktyki: Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Rasy grywalne: Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Zadania: Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Umiejętności: Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Talenty: Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Glify: Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Nauczyciele: Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Zestawy zbrój: Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Poradnik PvE: Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Poradnik PvP: Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr
Użyteczne Makra: Dk Dr Hu Ma Mo Pa Pr Ro Sh Wl Wr

Talenty rycerza śmierci są podzielone na trzy drzewa: Krwi, Lodu i Przekleństwa.

Blood[]

Spell deathknight bloodpresence.png Talenty w tym drzewie skupiają się na broni, zbroi i atakach. Prezencja krwi zwiększa procentowo zadawane obrażenia oraz pozwala na zabranie ofierze pewnego procenta jego zdrowia.

Talent Poziomy Wymagania Opis
Butchery 2 Brak Każde zabicie wroga dostarczającego doświadczenie lub honor, dodatkowo generuje 10/20 mocy runicznej. Dodatkowo generuje 1/2 mocy runicznej co 5 sekund podczas walki.
Subversion 3 Brak Zwiększa szansę ciosu krytycznego umiejętności Blood Strike, Heart Strike i Obliterate o 3/6/9% i redukuje zagrożenie wytwarzane podczas przebywania w Prezencji Krwi lub Prezencji Przekleństwa o 8/16/25%.
Blade Barrier 5 Brak Za każdym razem, gdy runy krwi podlegają chłodzeniu, zyskujesz aurę Blade Barrier, która redukuje obrażenia o 1%/2%/3%/4%/5% przez następne 10 sekund.
Bladed Armor 5 Blood 5 Zwiększa siłę ataku o 1/2/3/4/5 na każde 180 punktów zbroi, jakie osiadasz.
Scent of Blood 3 Blood 5 Masz 15-procentową szansę, że po otrzymaniu ciosu z broni dystansowej lub podczas walki wręcz otrzymasz dopalacz Scent of Blood, który przez najbliższe 1/2/3 uderzenia w walce wręcz będzie generował 5 punktów mocy runicznej. Efekt ten występuje nie częściej niż co 10 sekund.
Two-Handed Weapon Specialization 2 Blood 5 Zwiększa obrażenia zadawane broniami dwuręcznymi o 2/4%.
Rune Tap 1 Blood 10 Przemienia 1 Runę Krwi w 10% maksymalnego zdrowia. Chłodzenie: 1 minuta.
Dark Conviction 5 Blood 10 Zwiększa szansę ciosu krytycznego przy użyciu broni, zaklęć lub umiejętności o 1/2/3/4/5%.
Death Rune Mastery 3 Blood 10 Za każdym razem, gdy używasz umiejętności Death Strike lub Obliterate, istnieje 33/66/100% szansa, że runy mrozu i przekleństwa staną się runami śmierci podczas ich aktywowania.
Improved Rune Tap 3 Rune Tap 1
Blood 15
Zwiększa liczbę zdrowia generowaną przez umiejętność Rune Tap o 33/66/100% i obniża czas chłodzenia o 10/20/30 sekund.
Spell Deflection 3 Blood 15 Masz szansę równą twojemu współczynnikowi blokowaia, że otrzymasz o 15%/30%/45% mniej obrażeń podczas otrzymania ciosu za pomocą zaklęcia bezpośredniego.
Vendetta 3 Blood 15 Leczy cię o 2/4/6% twojego maksymalnego zdrowia za każdym razem, gdy zabijesz cel, który dostarcza doświadczenie lub honor.
Bloody Strikes 3 Blood 20 Zwiększa obrażenia zadawane poprzez umiejętności Blood Strike i Heart Strike o 15%/30%/45% oraz Blood Boil o 10%/20%/30%.
Veteran of the Third War 3 Blood 20 Zwiększa twoją ogólną Siłę i Żywotność o 2/4/6% oraz twój stopień ekspertyzacji o 2/4/6.
Mark of Blood 1 Blood 20 Umieszcza Znak Krwi na wrogu. Za każdym razem, gdy oznaczony cel zadaje obrażenia komuś innemu, ten ktoś jest leczony na poziomie 4% swego maksymalnego zdrowia. Czas trwania: 20 sekund lub 20 ciosów.
Bloody Vengeance 3 Dark Conviction 5
Blood 25
Daje 1/2/3% bonus do obrażeń fizycznych zadawanych przez 30 sekund po zadaniu ciosu krytycznego bronią, zaklęciem lub umiejętnością. Umiejętność kumuluje się do 3 razy.
Abomination's Might 2 Blood 25 Twoje umiejętności Blood Strike i Heart Strike mają 25/50% szansę, a umiejętność Obliterate - 50/100% szansę na zwiększenie siły ataku o 10% dla wszystich członków rajdu w obrębie 45 jardów na 10 sekund. Zwiększa to również twoją maksymalną Siłę o 1/2%.
Bloodworms 3 Blood 30 Twoje obrażenia od broni mają 3/6/9% szansy na spowodowanie przez cel przywołania 2-4 Krwawych Robaków. Krwawe Robaki atakują twoich wrogów, lecząc cię gdy zadają obrażenia przez 20 sekund lub do czasu, gdy zostaną zabite.
Hysteria 1 Blood 30 Wprowadza twojego towarzysza w szał zabijania na 30 sekund, zwiększając jego obrażenia fizyczne o 20%, lecz generując obrażenia równe 1% jego maksymalnego zdrowia zadawane co sekundę.
Improved Blood Presence (changed from Blood Aura) 2 Blood 30 Podczas przebywania w Prezencji Mrozu lub Przekleństwa, otrzymujesz 2%/4% leczenia z Prezencji Krwi, a leczenie podczas przebywania wPrezencji Krwi zwiększa się o 5/10%.
Improved Death Strike 2 Blood 35 Zwiększa obrażenia umiejętności Death Strike o 15%/30% i szansę ciosu krytycznego o 3%/6%.
Sudden Doom 5 Blood 35 Umiejętności Blood Strike i Heart Strike mają 5%/10%/15% szansy na odpalenie darmowej umiejętności Death Coil w kierunku celu.
Vampiric Blood 1 Blood 35 Czasowo daje rycerzowi śmierci 15% jego maksymalnego zdrowia oraz zwiększa leczenie poprzez czary i efekty o 35% przez 20 sekund. Po zakończeniu efektu, zdrowie to jest tracone.
Will of the Necropolis 3 Blood 40 Obrażenia zadawane, gdy twoje zdrowie wynosi 35% lub mniej są mniejsze o 5%. Efekt ten występuje nie częściej, niż raz na 15 sekund i nie odnosi się do obrażeń zadających mniej niż 5% twojego zdrowia.
Heart Strike 1 Blood 40 Natychmiastowo atakuje cel i jego najbliższego sojusznika, wywołując 50% obrażeń broni plus 125, całkowite obrażenia zwiększone o 10% za każdą chorobę, jaką zaraziłeś swój cel.
Might of Mograine 3 Blood 40 Zwiększa obrażenia odciosu krytycznego umiejętności Blood Boil, Blood Strike, Death Strike oraz Heart Strike o 15/30/45%.
Blood Gorged 5 Blood 45 Gdy masz więcej niż 75% zdrowia, zadajesz 2/4/6/8/10% więcej obrażeń. Zwiększony jest również twój stopień ekspertyzacji o 1/2/3/4/5.
Dancing Rune Weapon 1 Blood 50 Wyzwala całą zgromadzoną moc runiczną przywołując drugą broń runiczną, która walczy samodzielnie przez 5 sekund plus 1 sekundę na każde posiadane 10 punktów mocy runicznej, czyniąc takie same ataki, jak rycerz śmierci, lecz o 50% słabsze.

Frost[]

Spell deathknight frostpresence.png Talenty tego drzewa skupiają się na kontroli, przelicznikach i combo. Prezencja mrozu zwiększa zagrożenie i zmniejsza procentowo otrzymywane obrażenia.

Talent Poziomy Wymagania Opis
Improved Icy Touch 3 Brak Twoja umiejętność Icy Touch zadaje dodatkowe 5/10/15% obrażeń, a umiejętność Frost Fever spowalnia ciosy wrogów o 2/4/6%.
Glacier Rot 3 Brak Chorzy wrogowie otrzymują o 7/13/20% więcej obrażeń od umiejętności Icy Touch, Howling Blast i Frost Strike.
Toughness 5 Brak Zwiększa wartość zbroi od przedmiotów o 3/6/9/12/15% i skraca czas trwania efektów spowalniających ruch o 6/12/18/24/30%.
Runic Power Mastery 2 Brak Zwiększa maksymalną liczbę mocy runicznej o 15/30.
Icy Reach 2 Frost 5 Zwiększa zasięg umiejętności Icy Touch, Chains of Ice i Howling Blast o 5/10 jardów.
Black Ice 5 Frost 5 Zwiększa obrażenia zadawane przez zaklęcia ze szkół Cienia i Mrozu o 2/4/6/8/10%.
Nerves of Cold Steel 3 Frost 5 Zwiększa szansę trafienia jednoręczną bronią o 1/2/3%, a bronią trzymaną w drugiej ręce o 5/10/15%.
Icy Talons 5 Improved Icy Touch 3
Frost 10
Wysysasz ciepło z wrogów dotkniętych umiejętnością Frost Fever, przez co zmniejsza się ich częstotliwość zadawania ciosów, a twoja zwiększa się o 4/8/12/16/20% przez najbliższe 20 sekund.
Lichborne 1 Frost 10 Wyzwalasz przeklętą energię, by stać się nieumarłym na 30 sekund. Będąc w tym stanie, jesteś niewrażliwy na efekty Uroków, Strachu i Snu. Będąc w tym stanie, możesz używać umiejętności Death Coil jako czaru leczącego.
Annihilation 3 Frost 10 Zwiększa szansę ciosu krytycznego zadanego umiejętnościami specjalnymi o 1/2/3%. Dodatkowo, istnieje 33/66/100% szansa, że umiejętność Obliterate zada obrażenia bez pochłonięcia chorób nałożonych na wroga.
Killing Machine 5 Frost 15 Po zadaniu ciosu krytycznego z auto ataku, istnieje 10/20/30/40/50% szansa, że następna umiejętność Icy Touch, Howling Blast lub Frost Strike zada krytyczne obrażenia.
Frigid Dreadplate 3 Frost 20 Zmniejsza szansę, że ciosy w walce wręcz cię trafią, o 1/2/3%.
Chill of the Grave 2 Frost 20 Umiejętności Chains of Ice, Howling Blast, Icy Touch i Obliterate generują dodatkowe 2.5/5 punktów mocy runicznej .
Deathchill 1 Frost 20 Gdy umiejętność jest aktywna, powoduje, że następne użycie umiejętności Icy Touch, Howling Blast, Frost Strike lub Obliterate zada krytyczne obrażenia, jeśli będzie użyte w ciągu 30 sekund.
Improved Icy Talons 1 Icy Talons 5
Frost 25
Efekt Icy Talons zwiększa prędkość zadawania ciosów całego rajdu o 20% przez najbliższe 20 sekund. Dodatkowo, prędkość zadawania obrażeń przez rycerza śmierci zwiększa się permanentnie o 5%.
Merciless Combat 2 Frost 25 Umiejętności Icy Touch, Howling Blast, Obliterate i Frost Strike zadają dodatkowe 5/12% obrażeń, jeśli użyte zostaną na celach posiadających mniej niż 35% zdrowia.
Rime 3 Frost 25 Zwiększa szansę obrażeń krytycznych od umiejętności Icy Touch i Obliterate o 5/10%, a rzucenie Icy Touch ma 5/10% szansę, że następne użycie umiejętności Howling Blast nie pochłonie run. Resetuje również czas chłodzenia umiejętności Howling Blast.
Endless Winter 2 Frost 25 Umiejętność Chains of Ice ma 50/100% szansę na wywołanie umiejętności Frost Fever, a koszt umiejętności Mind Freeze jest zmniejszony do 10/0 punktów mocy runicznej.
Chilblains 3 >Frost 30 Ofiary umiejętności Frost Feverschłodzeni, co powoduje zmniejszenie szybkości ich poruszania o 15/30/50% przez 10 sekund.
Hungering Cold 1 Frost 30 Wysysa całe ciepło z ziemi wokół rycerza śmierci. Wrogowie w promieniu 10 jardów zostają zamrożeni, co uniemożliwia im wykonanie jakichkolwiek akcji przez 10 sekund i wywołuje u nich efekt umiejętności Frost Fever. Każde obrażenia inne niż od chorób spowodują rozbicie wiążącego wrogów lodu.
Improved Frost Presence 2 Frost 30 Daje rycerzowi śmierci możliwość utrzymania bonusu do zdrowia pochodzącego z Frost Presence również w innych prezencjach, jak również zmniejsza obrażenia otrzymywane od magii podczas przebywania w Prezencji Mrozu.
Blood of the North 5 Frost 35 Zwiększa obrażenia umiejętności Frost Strike o 3/6/9/12/15%. Dodatkowo, podczas użycia umiejętności Blood Strike lub Pestilence, istnieje 20/40/60/80/100% szansa, że runa krwi zamieni się w runę śmierci podczas jej aktywacji.
Unbreakable Armor 1 Frost 35 Zwiększa punkty zbroi o 25%, całkowitą Siłę o 10% i umiejętność parowania ciosów o 5% przez najbliższe 20 sekund.
Acclimation 3 Frost 40 Podczas otrzymania obrażenia od zaklęcia, istnieje 10/20/30% szansa, by rycerz śmierci zwiększył swoją odporność na tą szkołę magii, z której pochodzi zaklęcie, na najbliższe 18 sekund. Efekt kumuluje się do 3 razy.
Frost Strike 1 Frost 40 Natychmiastowo zadaje obrażenia równe 60% obrażeń od broni plus 52.2 jako obrażżnia od lodu. Cios ten nie może zostać zablokowany, uchylony ani sparowany.
Guile of Gorefiend 3 Frost 40 Zwiększa szansę obrażeń krytycznych umiejętności Blood Strike, Frost Strike, Howling Blast i Obliterate o 15/30/45% i zwiększa czas trwania umiejętności Icebound Fortitude o 2/4/6 sekund.
Tundra Stalker 5 Frost 45 Zaklęcia i umiejętności zadają o 3/6/9/12/15% więcej obrażeń celom dotkniętym umiejętnością Frost Fever. Dodatkowo zwiększa poziom ekspertyzacji o 1/2/3/4/5.
Howling Blast 1 Frost 50 Uderza w cel chłodnym wichrem, zadającym 99-107 obrażeń od lodu dla wszystkich wrogów znajdujących się w promieniu 10 jardów.

Unholy[]

Spell deathknight unholypresence.png Talenty tego drzewa skupiają się na zaklęciach, przyzwaniach i chorobach. Prezencja przekleństwa zwiększa szybkość ataku i zmniejsza czas chłodzenia umiejętności rycerza śmierci.

Talent Poziomy Wymagania Opis
Vicious Strikes 2 Brak Zwiększa szansę obrażeń krytycznych w walce wręcz o 3/6% i szansę dodatkowych obrażeń od umiejętności Plague Strike, Death Strike i Scourge Strike o 15/30%.
Morbidity 3 Brak Zwiększa obrażenia od umiejętności Death Coil o 5/10/15% i zmniejsza czas chłodzenia zaklęcia Death and Decay o 5/10/15 sekund.
Anticipation 5 Brak Zwiększa szansę uniku o 1/2/3/4/5%.
Epidemic 2 Unholy 5 Zwiększa czas trwania umiejętności Blood Plague i Frost Fever p 3/6 sekund.
Virulence 3 Unholy 5 Zwiększa szansę trafienia czarem o 1/2/3% i zmniejsza szansę, że obrażenia i choroby wywołane przez rycerza śmierci zostaną wyleczone o 10/20/30%.
Unholy Command 2 Unholy 5 Zmniejsza czas chłodzenia umiejętności Death Grip p 5/10 sekund.
Ravenous Dead 3 Unholy 5 Zwiększa całkowity poziom Siły o 1/2/3% i procent, od którego wyznaczana jest Siła i Żywotność ghuli o 20/40/60%.
Outbreak 3 Unholy 10 Zwiększa obrażenia zadawane przez umiejętność Plague Strike p 10/20/30% i wywołuje dodatkowe 7/13/20% obrażeń od umiejętności Scourge Strike.
Necrosis 5 Unholy 10 Auto ataki zyskują dodatkowe 2/4/6/8/10% obrażeń od magii Cienia.
Corpse Explosion 1 Unholy 10 Powoduje eksplozję zwłok, wyzwalającą 82 obrażeń od magii Cienia dla wszystkich wrogów w promieniu 20 jardów. Działa tylko, gdy zaznaczony cel nie jest trupem. Nie działa na trupach stworów mechanicznych i żywiołaków.
On a Pale Horse 2 Unholy 15 Stajesz się trudny do zatrzymania jak sama śmierć. Czas trwania umiejętności Wstrząs i Strach użytych na tobie jest krótszy o 10/20%, a szybkość poruszania się zwiększona jest o 10/20%. Efekt nie kumuuje się z innymi umiejętnościami wpływającymi na prędkość ruchu.
Night of the Dead 2 Unholy 15 Zmniejsza czas chlodzenia umiejętności Raise Dead o 15/30 sekund oraz umiejętności Army of the Dead o 30/60 sekund.
Blood-Caked Blade 3 Unholy 15 Auto ataki mają 10/20/30% szansę na wywołanie efektu Blood-Caked Strike, który zadaje 25% obrażeń od broni plus 12,5% za każdą chorobę, jaką jest obłożony cel.
Unholy Blight 1 Unholy 20 Dziki rój przeklętych insektów otacza rzucającego w promieniu 10 jardów. Wrogowie, któy się weń dostaną, otrzymują obrażenia po 21 od magii Cienia co sekundę. Efekt trwa przez 20 sekund.
Impurity 5 Unholy 20 Zaklęcia zadają dodatkowe 5/10/15/20/25% obrażeń dzięki sile ataku.
Dirge 2 Unholy 20 Umiejętności Death Strike, Obliterate, Plague Strike i Scourge Strike generują dodatkowe 2.5/5 punktów mocy runicznej.
Magic Suppression 3 Unholy 25 Otrzymujesz o 2/4/6% mniej obrażeń od wszelkich rodzajów magii. Dodatkowo, twoja umiejętność Anti-Magic Shell pochlania dodatkowe 5/10/15/20/25% obrażeń od zaklęć.
Reaping 3 Unholy 25 Za każdym użyciem umiejętności Blood Strike lub Pestilence istnieje 33/66/100% szansa, że runa krwi stanie się runą śmierci podczas jej aktywowania.
Master of Ghouls 1 Night of the Dead 1
Unholy 25
Ghule przyzwane dzięki umiejętności Raise Dead są traktowane jako zwierzaki pod twoją kontrolą. W przeciwieństwie do normalnych ghuli, nie mają one określonego czasu przebywania. Dodatkowo zmniejszony jest czas chłodzenia umiejętności Raise Dead o 60 sekund.
Ghoul Frenzy 1 Unholy 30 Umiejętność daje o 25% szybsze ciosy twojego ghula i leczy go do 30% jego maksymalnego zdrowia. Kosztuje 1 runę przekleństwa.
Desecration 5 Unholy 30 Umiejętność Plague Strike ma 100% szansę wywołania efektu Desecrated Ground. Cele w jego zasięgu są spowolnione o 50% przez ręce umarłcyh, podczas gdy rycerz śmierci zadaje dodatkowe 5% obrażeń podczas stania na przeklętej ziemi. Efekt trwa przez 12 sekund.
Anti-Magic Zone 1 Magic Suppression 5
Unholy 30
Umieszcza dużą, stacjonarną Strefę Antymagiczną, która redukuje obrażenia od zaklęć członków drużyny lub rajdu znajdujących się wewnątrz jej o 75%. Efekt trwa do 30 sekund lub do czasu, gdy pochłonie 10000 lub więcej obrażeń od czarów.
Improved Unholy Presence 2 Unholy 30 Pozwala utrzymać rycerzowi śmierci bonus do szybkości poruszania również w innych prezencjach, jak również przyspiesza czas regeneracji run podczas przebywania w Prezencji Przekleństwa.
Crypt Fever 3 Unholy 35 Choroby przez ciebie rzucone wywołują również umiejętność Crypt Fever, która zwiększa obrażenia od chorób o 10/20/30%.
Bone Shield 1 Unholy 35 Rycerz śmierci jest otoczony przez 4 wirujące kości. Gdy chociaż jedna z nich pozostanie, rycerz otrzymuje 40% mniej obrażeń ze wszystkich źródeł i zadaje 2% więcej obrażeń w walce wręcz, jak również od czarów i umiejętności. Każdy czar lub atak pochłania jedną kość. Efekt trwa 5 minut.
Wandering Plague 3 Unholy 40 Gdy twoje choroby dosięgną wroga, istnieje szansa róna twojej szansie wywołania obrażeń krytycznych, że choroba zada dodatkowe 33/66/100% obrażeń celowi i wszystkim wrogom w promieniu 8 jardow.
Ebon Plaguebringer 3 Crypt Fever 3
Unholy 40
Umiejętność Crypt Fever przemienia się w Ebon Plague, która zwiększa podatność na magię o 4/9/13% i zwiększa obrażenia od chorób. Zwiększa rónież szansę obrażeń krytycznych od broni i zaklęć o 1/2/3% przez cały czas.
Scourge Strike 1 Unholy 40 Przeklęty atak, który zadaje 60% obrażeń broni plus 81 jako obrażenia od magii Cienia oraz dodatkowe 40,5 obrażeń za każdą chorobę.
Rage of Rivendare 5 Unholy 45 Czary i umiejętności zadają o 2/4/6/8/10% więcej obrażeń celom dotkniętym przez umiejętność Blood Plague. Zwiększa również poziom ekspertyzacji o 1/2/3/4/5.
Summon Gargoyle 1 Unholy 50 Gargulec przylatuje i bombarduje obszar magią Natury zmodyfikowaną o siłę ataku rycerza śmierci. Efekt trwa przez 10 sekund plus 1 sekundę za każde 8 punktów mocy runicznej, lecz nie dłużej niż 1 minutę.
Advertisement