Wowpedia

Hydraguy fandompants.png
Gamepedia oraz Fandom połączyły swoje siły, a nasze zjednoczone zespoły pragną zaprosić wszystkich fanów World of Warcraft do koordynacji swoich wysiłków.
Prosimy udać się do portalu społeczności, aby przedyskutować kwestię konsolidacji ze społecznością World of Warcraft na Fandomie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wowpedia
Advertisement

Codziennyto poziom jakości przedmiotów pomiędzy kiepskim a niecodziennym.

  • Biała jakość przedmiotów sugeruje jakąś ich użyteczność, np. w zadaniach lub jako składnik (przykłady: Zhevra Hooves lub Iron Ore).
  • Nazwy przedmiotów codziennej jakości wyświetlane są na biało. Mają one również białą otoczkę.
  • Ekwipowalne przedmioty codziennej jakości przeważnie nie posiadają bonusu do atrybutów.
  • Ekwipowalnych przedmiotów codziennej jakości nie można poddać odklinaniu.
  • Większość składników występuje w codziennej jakości.
  • Webowy kod koloru dla przedmiotów codziennej jakości to #ffffff.
  • Przedmioty będące nagrodami w zadaniach poziomu 1-10 przeważnie są codziennej jakości.
  • Większość handlarzy sprzedających broń i uzbrojenie oferuje przedmioty codziennej jakości.
Advertisement