Wowpedia

Hydraguy fandompants.png
Gamepedia oraz Fandom połączyły swoje siły, a nasze zjednoczone zespoły pragną zaprosić wszystkich fanów World of Warcraft do koordynacji swoich wysiłków.
Prosimy udać się do portalu społeczności, aby przedyskutować kwestię konsolidacji ze społecznością World of Warcraft na Fandomie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wowpedia
Advertisement
NeutralBorean Tundra
Poziomy: 68-72
Tuskmonuments.jpg
Stolica

Kaskala

Rasy
Ustrój polityczny

Plemienny

Główne osady

Riplash Ruins

Przynależność

Independent

Lokacja

Południowo-zachodnie Northrend

Znajdująca się na południowo-zachodnim krańcu Northrend Borealna Tundra jest domem tuskarrów, lodowych trolli Drakkari oraz niebieskich smoków.

Większość Borealnej Tundry pokrywa lód. Tuskarzy są najbardziej dominującym gatunkiem w krainie, jednak trzymają się blisko swoich osiedli, a podróżnicy mogą wędrować całymi dniami nie spotykając żywej duszy. Tuskarzy przede wszystkim interesują się rybactwem, polowaniem na wieloryby i ochroną swych wiosek. Nieustannie ścierają się z trollami Drakkari, a nawet z zastępami nerubian, z którymi walczą z wielką zaciętością, unikając jednak starcia bez wyraźnego powodu. Drakkari wędrują po Tundrze, jednak czynią to w małych oddziałach lub wręcz samotnie przemierzając pustkowia. Nie zbudowali tu sobie miasta, lecz mają kilka obozów, na tyle małych, że nawet nie nadano im nazw. Od czasu do czasu nękają tuskarrów, jednak ci nie pozostają im dłużni. W niewielkich grupach można spotkać tu również nerubian, szczególnie na północnym wschodzie krainy, oraz nagi na południu, wokół Ruin Riplash. Nierzadko na niebie można dostrzec niebieskie smoki, które zapuszczają się na te tereny ze swojej wyspy Coldarry. W krainie sporo jest również zwiadowców Plagi.

Borealna Tundra nie jest ważną częścią Northrend. Jest zbyt odizolowana i jałowa, by stanowić obiekt pożądania, a rozbudowana linia brzegowa jest niemożliwa do obrony. Tuskarzy cenią sobie właśnie długie wybrzeża, a nagi z Ruin Riplash mogą z daleka obserwować, co się dzieje na oceanie na południu. Drakkari polują na tych terenach, bo łatwo tu o łup, gdyż zwierzyna nie ma się gdzie schować. Reszta ras raczej trzyma się wschodnich rubieży kontynentu, preferując bardziej zalesione krainy.

Obie główne frakcje wzniosły w Borealnej Tundrze swoje bazy, a kraina jest przedmiotem nieustannego sporu między nimi. Dzięki żółwiej łodzi odpływającej z Unu'pe i po przesiadce w położonym na Smoczym Cmentarzysku Porcie Mo'aki można dostać się do drugiej strefy startowej w Northrend, Wyjącego Fiordu. Murloki w krainie są dosyć nietypowe, w porównaniu do swych agresywnych kuzynów z pozostałych kontynentów, gdyż potrafią mówić i są względnie przyjaźnie nastawione. Po wykonaniu kilku zadań dla D.E.H.T.A. można nawet z nimi handlować i naprawiać ekwipunek. Oferują one również zadania związane ze skażonym obozem ich pobratymców położonym w pobliskiej zatoczce.

Historia[]

Sądząc po architekturze w krainie, pierwsi w Borealnej Tundrze byli nerubianie. Jednakże zabudowania te mogły być częścią podziemnego królestwa Azjol-Nerub, które zostały wyniesione na powierzchnię na przykład na skutek trzęsienia ziemi, chyba że był to nerubiański eksperyment mający na celu zbadanie możliwości mieszkania na powierzchni. Jeśli ta druga teoria jest prawdziwa, to eksperyment zakończył się niepowodzeniem, gdyż po osiedlu zostały tylko ruiny.

Następni byli tuskarzy, Kaskala jest ich najstarszą osadą o kilkusetletniej historii, a kolejne osiedla powstawały wokół nowych rodów. Pojawienie się Drakkarich wiąże się już z czasami bardziej współczesnymi, przez co nie mają oni jeszcze swojej stałej siedziby. Plaga pojawia się tu relatywnie rzadko, a jej agenci starają się nie pozostawać tutaj na długo, a raczej tylko prowadzić zwiad w poszukiwaniu nowych rekrutów i potencjalnych zagrożeń.

W czasach World of Warcraft: Wrath of the Lich King Horda wybudowała swoją bazę w Pięści Wojennej Pieśni, którą dowodzi Mag'harski syn Groma Hellscreama, Garrosh Hellscream. Horda zawarła pakt z lokalnymi tuskarrami, którzy pozostają w nieustannym oblężeniu ze strony nag z Ruin Riplash. Nagi te mają zamiar użyć magicznych generatorów do stopienia otaczających czap lodowych, chociaż ich plany zostały ostatnio pokrzyżowane przez kvaldirów, klan vrykuli, który nęka również tuskarrów. Garrosh i jego siły natrafili również na tajemniczą rasę taunka, dalekich kuzynów taurenów, o których myślano, że już dawno nie żyją.

Geografia[]

Borealna Tundra jest rozległa, płaska i chłodna. Krajobraz jednak jest zróżnicowany. Na południu dominują trudne, lecz zdatne do uprawy gleby, które w centrum ustępują miejsca gorącym źródłom. Na zachodzie zdradliwe klify górują nad wodami Zachodniego Ryftu. Północ to porośnięte trawą niewysokie wzgórza, a wschodnie, pokryte śniegiem, rubieże są najbardziej niebezpiecznym rejonem krainy.

W północno-wschodnim krańcu krainy tundra ustępuje miejsca łańcuchowi górskiemu otaczającemu Jezioro Wintergrasp, wielki zamarznięty akwen oddzielający krainę od Smoczego Cmentarzyska i Lodowej Korony. Jedynym sposobem okrążenia gór jest przejście przez Cmentarzysko lub przez Basen Scholazar, a żadna z tych dróg nie należy do łatwych. Jednak trasa ta jest równie niebezpieczna dla armii, więc góry stanowią naturalną barierę ochronną dla Borealnej Tundry.

W Borealnej Tundrze niewiele roślin jest w stanie przeżyć. Hulający po pustkowiach wiatr potrawi zerwać ciało z kości, a ludzie rzadko kiedy są w stanie usłyszeć jeden drugiego, zakłócani przez podmuchy. Na wschodzie ostało się niewiele drzew i raczej nie przypominają one swych dumnych i smukłych kuzynów z dalekiego wschodu kontynentu. Po równinach biegają wilki, zające, lisy, a nawet niedźwiedzie, jednak większość życia spotykana jest nad wodą i w niej.

Na północnym zachodzie wznosi się wysoki płaskowyż Coldarra. Jest on na tyle wyniosły, że jest pokryty śniegiem przez cały rok. Ostatnio wyspę nawiedziły niepokojące wstrząsy. Geologowie obawiają się, że pojawiające się ryfty i spękania moga rozerwać Coldarrę na kawałki, co z kolei może mieć katastrofalne skutki dla stabilności nie tylko Borealnej Tundry, lecz również dla całego Northrend.

Mapa i subregiony[]

Mapa Borealnej Tundry

The Abandoned Reach · Amber Ledge · Beryl Point · Blistering Pool · Bloodspore Plains · Bor'gorok Outpost · The Borean Wall · Charred Rise · Coast of Echoes · Coldarra · Coldrock Quarry · D.E.H.T.A. Encampment · Death's Stand · Den of Dying · The Dens of Dying · Echo Cove · Farshire · Farshire Lighthouse · Farshire Mine · Festering Pools · Fizzcrank Airstrip · Fizzcrank Pumping Station · The Flood Plains · Frozen Reach · Gammoth · Garrosh's Landing · The Geyser Fields (Mid Point Station · North Point Station · South Point Station · West Point Station) · Glimmer Bay · Kaskala · Kaw's Roost · Lake Kum'uya · Magmoth · Mightstone Quarry · Nasam's Talon · Naxxanar · The Nexus · Njord's Breath Bay · Pal'ea · Plains of Nasam · Ruins of Eldra'nath · Riplash Ruins · Riplash Strand · Sands of Nasam · Scalding Pools · Shrine of Scales · Spire of Blood · Spire of Decay · Spire of Pain · Steam Springs · Steeljaw's Caravan · The Stormbreaker · Talramas · Taunka'le Village · Temple City of En'kilah · Torp's Farm · Transborea · Transitus Shield · Unu'pe · Valiance Keep · The Wailing Ziggurat · Warsong Farms Outpost · Warsong Granary · Warsong Hold · Warsong Jetty · Warsong Slaughterhouse · The Westrift · Winterfin Caverns · Winterfin Retreat · Winterfin Village
Frostbridge (RPG)

Transport[]

Alliance 15.png Trasy lotu z Fizzcrank Airstrip

 • Alliance 15.png Stars' Rest, Dragonblight
 • Alliance 15.png Valiance Keep, Borean Tundra
 • Neutral 15.gif Amber Ledge, Borean Tundra
 • Neutral 15.gif Nesingwary Base Camp, Scholazar Basin
 • Neutral 15.gif River's Heart, Scholazar Basin
 • Neutral 15.gif Unu'pe, Borean Tundra

Alliance 15.png Trasy lotu i łodzie z Valiance Keep

 • Alliance 15.png Fizzcrank Airstrip, Borean Tundra
 • Alliance 15.png Stars' Rest, Dragonblight
 • Alliance 15.png Stormwind, Elwynn Forest (parostatek)
 • Neutral 15.gif Amber Ledge, Borean Tundra
 • Neutral 15.gif Transitus Shield, Borean Tundra
 • Neutral 15.gif Unu'pe, Borean Tundra

Horde 15.png Trasy lotu z Bor'gorok Outpost

 • Horde 15.png Warsong Hold, Borean Tundra
 • Neutral 15.gif Amber Ledge, Borean Tundra
 • Neutral 15.gif Nesingwary Base Camp, Scholazar Basin
 • Neutral 15.gif River's Heart, Scholazar Basin

Horde 15.png Trasy lotu z Taunka'le Village

 • Horde 15.png Agmar's Hammer, Dragonblight
 • Horde 15.png Bor'gorok Outpost, Borean Tundra
 • Horde 15.png Warsong Hold, Borean Tundra
 • Neutral 15.gif Amber Ledge, Borean Tundra
 • Neutral 15.gif Nesingwary Base Camp, Scholazar Basin
 • Neutral 15.gif River's Heart, Scholazar Basin

Horde 15.png Trasy lotu i zeppeliny z Warsong Hold

 • Horde 15.png Agmar's Hammer, Dragonblight
 • Horde 15.png Bor'gorok Outpost, Borean Tundra
 • Horde 15.png Orgrimmar, Durotar (zeppelin)
 • Horde 15.png Taunka'le Village, Borean Tundra
 • Neutral 15.gif Amber Ledge, Borean Tundra
 • Neutral 15.gif Transitus Shield, Borean Tundra
 • Neutral 15.gif Unu'pe, Borean Tundra

Neutral 15.gif Trasy lotu z Amber Ledge

 • Alliance 15.png Fizzcrank Airstrip, Borean Tundra
 • Alliance 15.png Valiance Keep, Borean Tundra
 • Horde 15.png Bor'gorok Outpost, Borean Tundra
 • Horde 15.png Taunka'le Village, Borean Tundra
 • Horde 15.png Warsong Hold, Borean Tundra
 • Neutral 15.gif Transitus Shield, Borean Tundra

Neutral 15.gif Trasy lotu z Transitus Shield

 • Alliance 15.png Valiance Keep, Borean Tundra
 • Horde 15.png Warsong Hold, Borean Tundra
 • Neutral 15.gif Amber Ledge, Borean Tundra
  • Aby połączyć Transitus Shield z Valiance Keep lub Warsong Hold konieczne jest najpierw opanowanie odwiedzenie mistrza lotów w Amber Ledge

Neutral 15.gif Trasy lotu z Unu'pe

 • Alliance 15.png Fizzcrank Airstrip, Borean Tundra
 • Alliance 15.png Valiance Keep, Borean Tundra
 • Horde 15.png Taunka'le Village, Borean Tundra
 • Horde 15.png Warsong Hold, Borean Tundra
 • Neutral 15.gif Mo'aki Harbor, Dragonblight (Żółwia łódź)

Instancje[]

Nazwa instancji Poziom Wielkość drużyny Przybliżony czas przejścia
The Nexus 71-73 5-osobowa 45 minut - 1 godzina
The Oculus 80 5-osobowa 45 minut - 1 godzina
Eye of Eternity 80 10-25-osobowa 10 minut

Krainy przyległe[]

Nazwa krainy Frakcja Poziom Kierunek Dostęp
Dragonblight Neutral 15.gif 71-74 Wschód Pieszo, na pokładzie łodzi z Unu'pe lub trasą lotu
Sholazar Basin Neutral 15.gif 75-78 Północ Pieszo lub trasą lotu
Wintergrasp Neutral 15.gif PvP Północny wschód Tylko za pomocą latającego wierzchowca
Stormwind Alliance 15.png Południowy wschód za oceanem Na pokładzie łodzi z Valiance Keep do Stormwind Harbor
Orgrimmar Horde 15.png Zachód za oceanem Na pokładzie zeppelina z Warsong Hold do Orgrimmar

Ważne postacie[]

Zobacz także: Borean Tundra NPCs

Horda

Przymierze

 • Thassarian - The Wailing Ziggurat
 • General Arlos - Valiance Keep

Zadania[]

Główny artykuł: Borean Tundra quests

Główne ciągi fabularne dotyczą licznych konfliktów toczących się w krainie. Lokalni tuskarzy i taunka zostali wygnani ze swoich wiosek przez kvaldirów. Biesy podziemi wykopały liczne wyjścia z tuneli wokół Pięści Wojennej Pieśni i Fortu Rycerstwa. Zauważono również agresywne działania ze strony lokalnych magnataurów. Z kolei gnomy Syczącej Korby zmagają się z nienawidzącym cielesnych istot horrorem, który został nasycony porzuconą technologią tytanów.

Aby rozprawić się z tymi zagrożeniami, gracze odkryją również liczne intrygi polityczne. Pojawiają się pierwsze zarysy konfliktu pomiędzy wolvarami a Wyroczniami, w którym obie grupy zmagają się z murlokami z plemienia Zimowej Płetwy. Organizacja znana jako Druidzi dla Etycznego i Humanitarnego Traktowania Zwierząt rekrutują każdego, kogo mogą, by doprowadzić przed oblicze sprawiedliwości kłusownika Nesingwary'ego. Czarodzieje z Dalaranu badają dziwne zachowanie magii w rejonie Bursztynowej Półki.

Wreszcie pojawia się wiele wyzwań, podczas jednego z nich gracze zmierzą się z tajemniczą postacią znaną jako Książę Valanar rezydujący w dryfującej nad krainą nekropolią Naxxanar.

Surowce[]

Ruda

 • Cobalt Deposit
 • Rich Cobalt Deposit

Zioła

 • [Goldclover]
 • [Tiger Lily]

Dzikie stworzenia[]

Rzadkie stworzenia[]

W Borealnej Tundrze występują następujące stworzenia, których zabicie wymagane jest do osiagnięcia Money achievement.png Northern Exposure.

Uwagi[]

 • Termin "Borealny" pochodzi z greki i oznacza "północny".

Galeria[]

Grafiki koncepcyjne[]

Advertisement