Wowpedia

Hydraguy fandompants.png

Gamepedia oraz Fandom połączyły swoje siły, a nasze zjednoczone zespoły pragną zaprosić wszystkich fanów World of Warcraft do koordynacji swoich wysiłków.
Prosimy udać się do portalu społeczności, aby przedyskutować kwestię konsolidacji ze społecznością World of Warcraft na Fandomie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wowpedia
Advertisement

Martwa Blizna na Wyspie Quel'Danas.

Blight czyli pomór lub spaczona ziemia (w polskiej wersji Warcrafta III) to termin stosowany na określenie skażenia krainy, spowodowanego przez obecność Plagi (undead plague) Króla Lisza. Oddziałuje ona na wszystkie żywe organizmy, z którymi wejdzie w styczność, czyniąc ziemię jałową i przeobrażając jej mieszkańców w żądne krwi mutanty. Również roślinność przeradza się w obrzydliwe zaprzeczenie swej przyrodzonej formy. Najbardziej wstrząsającym przykładem długoterminowego działania pomoru są Wschodnie Ziemie Plagi - szczególnie Plaguewood - oraz Martwa Blizna (Dead Scar), przecinająca krainy Quel'Thalas.

W dodatku Wrath of the Lich King[]

Niższe poziomy Zul'Drak atakowane są przez trzy nekropolie. Ponadto Plaga używa pomoru, by zmieniać fragmenty terenu w sanktuaria nieumarłych. Jej celem jest skażenie całej krainy.

W grze Warcraft III[]

W Warcrafcie III pomór jest elementem mechaniki powiązanym z rasą nieumarłych. Gracze mogą wznosić budynki nieumarłych (z dwoma wyjątkami w postaci nekropolii i kopalni) wyłącznie na spaczonej ziemi - jak przetłumaczony został w polskiej wersji termin blight - "dziwnym osadzie otaczającym ziemię i niszczącym roślinność." Ukończony budynek nieumarłych natychmiast tworzy wokół siebie kolejną strefę spaczonej ziemi. Co więcej, istoty nieumarłe przebywające na takim terenie szybciej się regenerują. Z kolei kapłani wysokich elfów mają możliwość uzdrowienia takiego terenu za pomocą umiejętności Rozproszenie.

Advertisement