Wowpedia

Hydraguy fandompants.png
Gamepedia oraz Fandom połączyły swoje siły, a nasze zjednoczone zespoły pragną zaprosić wszystkich fanów World of Warcraft do koordynacji swoich wysiłków.
Prosimy udać się do portalu społeczności, aby przedyskutować kwestię konsolidacji ze społecznością World of Warcraft na Fandomie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wowpedia
Advertisement

Szybkość ataku to drugorzędny atrybut opisujący opóźnienie między auto-atakami, mierzone w sekundach. Jest to odwrotność; wyższa szybkość ataku oznacza, że będziesz atakować rzadziej, nie częściej. Ogólnie należy rozumieć to jako "cooldown" pomiędzy auto-atakami danej broni. To funkcja szybkości broni i pośpiechu.

Szybkość ataku można znaleźć w dwóch miejscach twojego arkusza postaci - pod Melee (walka w zwarciu) i Ranged (walka na dystans). Pierwsza z nich dotyczy szybkości w walce w zwarciu, druga - na dystans. Obowiązują je takie same zasady.

Obliczanie szybkości ataku[]

Szybkość ataku = podstawowa szybkość broni / ((procent pośpiechu/ 100) + 1)

Podobnie jak szybkość ataku, pośpiech zwarcia i dystansu również można znaleźć w arkuszu postaci, w odpowiedniej sekcji. Procent ten odzwierciedla kombinację wszystkich dostępnych efektów pośpiechu twojego ataku; nie zapomnij do kalkulacji dodać pośpiechu w zwarciu do szybkości ataku w zwarciu i pośpiechu na dystans, do szybkości ataku na dystans.

Przykład[]

Melee weapon speed = 1.8
Slice and Dice = 40%
Blade Flurry = 20%
JuJu Flurry = 3%
Attack_speed = 1.8 / ( (40 / 100) + 1 ) = 1.2857
Attack_speed = 1.2857 / ( (20 / 100) + 1 ) = 1.0714
Attack_speed = 1.0714 / ( (3 / 100) + 1 ) = 1.0402

Alternatywą jest pomnożenie źródeł pośpiechu na początku:

1.4 * 1.2 * 1.03 = 1.7304 = 73.04%
1.8 / 1.7304 = 1.0402

Ze wszystkimi 3 bonusami do prędkości, szybkość ataku w zwarciu wynosi teraz 1.0402

1.8 / 1.0402 = 1.73 = 73% zwiększona szybkość ataku

Lub w atakach na minutę:

57.6812 / 33.3417 = 1.73 = 73% więcej ataków na minutę


Szybkość ataku a DPS[]

Należy pamiętać iż znaczenie szybkości ataku jest odwrotnością do normalnego znaczenia słowa "szybkość" - w tym wypadku wyższa szybkość oznacza wolniejsze/rzadsze ataki, podczas gdy niższa wartość szybkości ataku oznacza częstsze/szybsze ataki. Szybkość ataku oznacza długość czasu pomiędzy auto-atakami gracza. Efekty spowalniające ataki przeciwnika, tak naprawdę zwiększają wartość jego szybkości ataku.

DPS = obrażenia bronią / szybkość ataku

Przykład[]

Obrażenia bronią = 7600
Szybkość ataku = 3.43
DPS = 7600 / 3.43 = 2216

Podczas gdy każdy atak może zadać 7600 obrażeń, to auto-atak nastąpi co każde 3.43 sekundy, dlatego DPS broni wynosi 2216.

Zmiany w uaktualnieniach[]

  • WoW Icon update.png Aktualizacja 1.7.0 (2005-09-22): Zaklęcia i efekty obniżające wartość szybkości ataku, nie mogą się kumulować.

Zobacz również[]

  • Weapon speed
  • Dual wield
  • Haste
Advertisement