Wowpedia

Hydraguy fandompants.png
Gamepedia oraz Fandom połączyły swoje siły, a nasze zjednoczone zespoły pragną zaprosić wszystkich fanów World of Warcraft do koordynacji swoich wysiłków.
Prosimy udać się do portalu społeczności, aby przedyskutować kwestię konsolidacji ze społecznością World of Warcraft na Fandomie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wowpedia
Advertisement

Arystokraci należą do szlachty. Spędzają czas na negocjacjach między sobą, rozwiązują spory, bezpardonowo walczą o władzę, bądź siedzą i piją wino. Człowiek - baron, bogaty kupiec gobliński czy orkowy dyplomata to arystokraci.[1]

Notable[]

  • IconSmall Human Male.gif Diuk Falrevere
  • IconSmall Human Male.gif Galen Trollbane
  • IconSmall Human Male.gif Henry Maleb
  • IconSmall Human Female.gif Jessi Falrevere
  • IconSmall Nerubian.gif Majis'Tomon
  • IconSmall Human Male.gif Tandred Proudmoore
  • IconSmall Varian.gif Varian Wrynn
  • IconSmall Gnome Male.gif Oberer van Weerik

References[]

 
  1. World of Warcraft: The Roleplaying Game, pg. 365.
Advertisement